YOSHI (YOS): Korekta raportu dot. zakończenia subskrypcji akcji serii E - raport 13/2021

Zarząd Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 19/2020 z dnia 14 października 2020 roku (dot. zakończenia subskrypcji akcji serii E) niniejszym publikuje skorygowany raport dotyczący zakończenia subskrypcji akcji serii E, w którym doszło do zmiany informacji zamieszczonych w pkt.: 1), 2), 5), 8), 9), 10 i 12).


Emitent przekazuje poniżej skorygowaną treść pierwotnego raportu:


„Zarząd Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat dojścia do skutku emisji akcji serii E, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 10 sierpnia 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, tj. złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów (art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h.):

Reklama


1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 10 sierpnia 2020 roku

Data zakończenia subskrypcji: 5 lutego 2021 roku


2) Data przydziału akcji:

Nie dotyczy - objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji. Emisja akcji serii E doszła do skutku w dniu 5 lutego 2021 roku


3) Liczba akcji objętych subskrypcją:

1.500.000 akcji na okaziciela serii E.


4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Redukcja nie wystąpiła.


5) Liczba akcji serii E objętych subskrypcją i przydzielonych w poszczególnych transzach:

Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku z czym subskrypcja nie została podzielona na transze.

- Suma objętych akcji serii E:

1.110.000 (jeden milion sto dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela serii E.


6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

1,00 zł (jeden złoty).


7) Sposób opłacenia objętych akcji:

Przelewy na rachunek bankowy Emitenta.


8) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Nie dotyczy - objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji.

Akcje Serii E zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 17 osobom fizycznym i jednej osobie prawnej.


9) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji.

Łącznie w ramach subskrypcji akcje serii E zostały objęte przez 18 (osiemnaście) podmiotów, w tym 17 osób fizycznych i 1 osobę prawną.


10) Informacja czy osoby, którym przydzielono akcje w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu §4 ust. 6 Regulaminu ASO:

Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku z czym subskrypcja nie została podzielona na transze.

Na dzień publikacji raportu EBI nr 19/2020 3 z osób, które objęły akcje serii E były powiązane z Emitentem w rozumieniu §4 ust. 6 Regulaminu ASO. Na dzień publikacji niniejszej korekty raportu EBI osoby, osoby którym przydzielono akcje nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu §4 ust. 6 Regulaminu ASO.


11) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

W ofercie akcji serii E nie uczestniczyli subemitenci.

12) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.


a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 12.300,00 zł;

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy;

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy;

d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: nie dotyczy.”


Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.”


Powyższa korekta raportu bieżącego EBI nr 19/2020 z dnia 14 października 2020 roku (dot. zakończenia subskrypcji akcji serii E) została opublikowana w związku z dokonaniem weryfikacji dokumentacji korporacyjnej Emitenta przez nowy Zarząd Spółki.


Podstawa prawna:

§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.Osoby reprezentujące spółkę:
Damian Kubera - Operator EBI i ESPI

GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »