(ARCHE): Korekta raportu EBI 10/2019 – Emisja obligacji serii D - raport 3/2020

Zarząd spółki Arche sp. z o.o ("Emitent", "Spółka") niniejszym dokonuje korekty raportu EBI nr 10/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. W przedmiotowym raporcie nie wskazano informacji określonych w § 10 Załącznika Nr 4 do Regulaminu ASO.


Wobec powyższego poniżej Emitent zamieszcza skorygowaną treść raportu:

Zarząd spółki Arche sp. z o.o ("Emitent", "Spółka") z informuje, że w dniu 14 czerwca 2019 r. Spółka wyemitowała w trybie oferty prywatnej przewidzianym w art. 33 pkt. 2 Ustawy o Obligacjach 200.000 zabezpieczonych obligacji serii D o wartości nominalnej i cenie emisyjnej jednej Obligacji wynoszącej 100 złotych oraz łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych („Obligacje”). Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR dla pożyczek na polskim rynku międzybankowym dla okresu 3-miesięcznego i marżę. Terminy płatności odsetek są kwartalne.

Reklama


1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: od 28 maja 2019 r. do 11 czerwca 2019 r.

2. Data przydziału instrumentów dłużnych: 14 czerwca 2019 r.

3. Liczba instrumentów dłużnych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 200.000 (dwieście tysięcy)

4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów dłużnych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: Oferty nie dzielono na transze. Redukcja na poziomie 56 %

5. Liczba instrumentów dłużnych, które zostały przydzielone - 200.000 (dwieście tysięcy)

6. Ceny po jakiej instrumenty dłużne były nabywane (obejmowane): 100 (sto) złotych

6a) Wartości nominalnej instrumentów finansowych: 100 (sto) złotych

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty dłużne: 99

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty dłużne: 99

8a) Informacji czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: Nie dotyczy

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty dłużne w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu dłużnego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu dłużnego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Nie dotyczy

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: Łączne koszty emisji Obligacji wyniosły 563 000,23 zł, w tym: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, w tym sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 563 000,23 zł; b) Emitent nie zawarł umów o subemisje; c) promocji oferty – 0 zł

11. Metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: Rozliczenie w dacie poniesienia kosztu na podstawie przyjętych przez Spółkę progów istotności w polityce rachunkowości.


Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 3) w zw. z § 10 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" oraz § 10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych".Osoby reprezentujące spółkę:
Władysław Grochowski - Prezes Zarządu

GPW
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »