Reklama

SOFTBLUE (SBE): Korekta raportu EBI 6/2021 - przydział akcji serii F i informacje podsumowujące subskrypcję - raport 7/2021


Reklama

Zarząd Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”) przekazuje korektę raportu bieżącego EBI nr 6/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. Korekta wynika z dostrzeżenia omyłki rachunkowej w punkcie 4 raportu, mówiącym o stopie redukcji w poszczególnych transzach. W wyniku omyłki w raporcie EBI nr 6/2021 wskazano nieprawidłową wartość stopy redukcji, tj. 60,77% podczas gdy prawidłowa stopa redukcji wyniosła 92,65% (w zakresie zapisów dodatkowych).

Pozostałe postanowienia raportu pozostają bez zmian.


Treść raportu przed korektą:


W związku z subskrypcją akcji zwykłych na okaziciela serii F, emitowanych na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 grudnia 2020 r. w ramach emisji publicznej, Emitent wskazuje, że w dniu 23 lutego 2021 r. dokonał przydziału akcji serii F. Jednocześnie Emitent przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:


1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:


Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 26 stycznia 2021 r., natomiast zamknięcie w dniu 12 lutego 2021 r.


2. Data przydziału instrumentów finansowych:


23 lutego 2021 r.


3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:


Subskrypcją objętych było 46.801.250 (czterdzieści sześć milionów osiemset jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F.


4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:


W ramach zapisów podstawowych oraz dodatkowych na akcje zwykłe na okaziciela serii F redukcja wyniosła 60,77%


5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:


W ramach przeprowadzonej emisji zostało objętych 46.801.250 (czterdzieści sześć milionów osiemset jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F.


6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):


Akcje serii F zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,22 zł (dwadzieścia dwa grosze) za jedną akcję.


6a. Informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych:


Akcje zwykłe na okaziciela serii F zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym w formie gotówkowych wpłat.


7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:


Zgodnie z informacją otrzymaną z KDPW, na akcje serii F złożono:

- 1.287 zapisów podstawowych na 41.055.573 akcji oraz

- 382 zapisy dodatkowe na 78.230.071 akcji.

Z uwagi na objęcie wszystkich oferowanych akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych Zarząd nie zaprosił żadnego podmiotu do składania zapisów na akcje w ramach trzeciego terminu.


8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:


Przydział akcji serii F został dokonany zgodnie z otrzymanymi zapisami w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych, o których mowa w pkt 7 powyżej.8a. Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu


Z informacji posiadanych przez Emitenta, spółka Inventionmed S.A., która wchodzi w skład grupy kapitałowej Emitenta objęła w ramach zapisów podstawowych 19.000.000 akcji Emitenta.


9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczna ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):


Akcje zwykłe na okaziciela serii F nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.


11. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:

Łączne koszty wyniosły 60.000,00 zł.


Wskazanie wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 0,00 zł

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich – 0,00 zł

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 30.000,00 zł

d) promocja oferty – 30.000,00 zł.


Koszty emisji akcji, zgodnie z art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji (agio) a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


Treść raportu po korekcie:


W związku z subskrypcją akcji zwykłych na okaziciela serii F, emitowanych na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 grudnia 2020 r. w ramach emisji publicznej, Emitent wskazuje, że w dniu 23 lutego 2021 r. dokonał przydziału akcji serii F. Jednocześnie Emitent przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:


1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:


Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 26 stycznia 2021 r., natomiast zamknięcie w dniu 12 lutego 2021 r.


2. Data przydziału instrumentów finansowych:


23 lutego 2021 r.


3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:


Subskrypcją objętych było 46.801.250 (czterdzieści sześć milionów osiemset jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F.


4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:W ramach zapisów podstawowych nie doszło do żadnej redukcji, natomiast w zakresie zapisów dodatkowych redukcja wyniosła 92,65%5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:


W ramach przeprowadzonej emisji zostało objętych 46.801.250 (czterdzieści sześć milionów osiemset jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F.


6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):


Akcje serii F zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,22 zł (dwadzieścia dwa grosze) za jedną akcję.


6a. Informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych:


Akcje zwykłe na okaziciela serii F zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym w formie gotówkowych wpłat.


7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:


Zgodnie z informacją otrzymaną z KDPW, na akcje serii F złożono:

- 1.287 zapisów podstawowych na 41.055.573 akcji oraz

- 382 zapisy dodatkowe na 78.230.071 akcji.

Z uwagi na objęcie wszystkich oferowanych akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych Zarząd nie zaprosił żadnego podmiotu do składania zapisów na akcje w ramach trzeciego terminu.


8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:


Przydział akcji serii F został dokonany zgodnie z otrzymanymi zapisami w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych, o których mowa w pkt 7 powyżej.8a. Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu


Z informacji posiadanych przez Emitenta, spółka Inventionmed S.A., która wchodzi w skład grupy kapitałowej Emitenta objęła w ramach zapisów podstawowych 19.000.000 akcji Emitenta.


9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczna ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):


Akcje zwykłe na okaziciela serii F nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.


11. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:

Łączne koszty wyniosły 60.000,00 zł.


Wskazanie wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 0,00 zł

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich – 0,00 zł

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 30.000,00 zł

d) promocja oferty – 30.000,00 zł.


Koszty emisji akcji, zgodnie z art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji (agio) a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:
Michał Kierul - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »