Reklama

MTRANS (MTS): Korekta raportu EBI nr 14/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku - raport 27

Zarząd M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 14/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku dot. zakończenie subskrypcji akcji serii F i dokonania przydziału akcji, wskazuje, iż w ww. raporcie, w pkt. 3) Liczba akcji objętych subskrypcja wskazano, iż:

„Subskrypcja prywatna obejmowała 7.000.000 (siedem milionów) akcji serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) jedna akcja.”


podczas gdy prawidłowa jest następująca informacja:

„Subskrypcja prywatna obejmowała nie więcej niż 8.000.000 (osiem milionów) akcji serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) jedna akcja.”

Reklama


W związku z powyższym, Zarząd Emitenta przekazuje poniżej treść raportu uwzględniającą ww. korektę informacji:


„Zarząd M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat dojścia do skutku emisji akcji na okaziciela serii F, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 2 Zarządu Spółki podjętej w dniu 4 sierpnia 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki z dnia 4 sierpnia 2017 roku. Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru:


1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 4 sierpnia 2017 roku

Data zakończenia subskrypcji: 7 sierpnia 2017 roku


2) Data przydziału akcji:

Objęcie Akcji serii F nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Emisja Akcji serii F doszła do skutku w dniu 7 sierpnia 2017 roku.


3) Liczba akcji objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna obejmowała nie więcej niż 8.000.000 (osiem milionów) akcji serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) jedna akcja


4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:

Oferta Akcji serii F nie była podzielona na transze. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.


5) Liczba akcji, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Akcje serii F zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 7.000.000 (siedem milionów) serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) jedna akcja.


6) Cena po jakiej akcje były obejmowane:

Akcje serii F były obejmowanie po cenie emisyjnej równej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.


6a) Opis sposobu pokrycia akcji:

Akcje Serii F zostały objęte za wkład pieniężny (gotówkę) poprzez dokonanie wpłat pieniężnych na rachunek Emitenta.


7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Akcje serii F zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej jednej osobie.


8) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Umowa objęcia akcji została zawarte z jedną osobą.


9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

W ofercie akcji serii F nie uczestniczyli subemitenci.


10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty:

Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji akcji serii F wyniosły 5.000 zł, w tym:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0 zł,

- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,

- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 5.000 zł,

- koszty promocji oferty: 0 zł. „


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące spółkę:
Katarzyna Bieniek - Operator

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »