Reklama

4MOBILITY (4MB): Korekta raportu EBI nr 17/2017 - Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii E - raport 29

Zarząd Spółki 4Mobility S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Emitent, Spółka), w związku z powzięciem w dniu 29 listopada 2017 r. informacji o niezamierzonym błędzie w treści raportu bieżącego EBI nr 17/2017 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie podsumowania subskrypcji akcji serii E, niniejszym przekazuje się korektę ww. raportu bieżącego.

Reklama

Przyczyną korekty jest brak precyzyjnego wskazania w treści ww. raportu sposobu pokrycia akcji serii E, w efekcie czego nie został dopełniony obowiązek wskazany w treści § 4 ust. 1 pkt. 6a) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.


Treść korygowano fragmentu w brzmieniu przed korektą:

6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

22,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa złote) za jedną akcję.


Treść korygowano fragmentu w brzmieniu po korekcie:

6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje serii E obejmowane były po cenie emisyjnej w wysokości 22,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa złote) za jedną akcję.


6a) Opis sposobu pokrycia akcji (określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne):

Akcje serii E obejmowane były za wkłady pieniężne w formie przelewów na rachunek bankowy Emitenta.


Pełna treść raportu bieżącego w brzmieniu uwzględniającym zmiany wprowadzone korektą:

W związku z zakończeniem subskrypcji i dokonaniem przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii E, emitowanych na podstawie Uchwały Zarządu nr 1 z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej w ramach kapitału docelowego zgodnie z §6a Statutu Spółki, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki (raport bieżący EBI nr 15/2017), Zarząd Spółki 4Mobility S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Emitent, Spółka), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:


1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Akcje serii E wyemitowane zostały w trybie art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, tj. w trybie subskrypcji prywatnej.


Data rozpoczęcia subskrypcji: 26 lipca 2017 r.

Data zakończenia subskrypcji: 11 września 2017 r.


2) Data przydziału instrumentów finansowych:

Data przydziału akcji: 11 września 2017 r.


3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Subskrypcja prywatna obejmowała nie mniej niż 1 oraz nie więcej niż 211.000 (słownie: dwieście jedenaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o numerach od 000.001 (słownie: jeden) do numeru nie mniejszego niż 000.001 (słownie: jeden) i nie większego niż 211.000 (słownie: dwieście jedenaście tysięcy).


4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Brak redukcji.


5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej objętych zostało 105.264 (słownie: sto pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.


6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje serii E obejmowane były po cenie emisyjnej w wysokości 22,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa złote) za jedną akcję.


6a) Opis sposobu pokrycia akcji (określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne):

Akcje serii E obejmowane były za wkłady pieniężne w formie przelewów na rachunek bankowy Emitenta.


7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Na akcje serii E zapis złożył 1 podmiot prawny.


8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Akcje serii E zostały przydzielone 1 (słownie: jednej) osobie prawnej.


9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

Akcje serii E nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.


10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Łączna szacowana wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii E wynosi 15.500,00 zł, w tym:


a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł,

b. koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,

c. koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 7.500,00 zł,

d. koszty promocji oferty: 0,00 zł,

e. koszty związane z ubieganiem się o wprowadzenie akcji do obrotu: 8.000,00 zł.


Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego, zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji („agio”) a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.


Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Błaszczak - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »