Reklama

SOFTBLUE (SBE): Korekta raportu nr 11/2020 – przydział akcji serii D i informacje podsumowujące subskrypcję

Zarząd Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”) przekazuje korektę raportu bieżącego EBI nr 11/2020 z dnia 14 września 2020 r. Korekta wynika z dostrzeżenia omyłki rachunkowej, o której Spółka informowała w raporcie EBI nr 13/2020 z dnia 21.09.2020 r. w ilości akcji serii zwykłych na okaziciela serii D, które zostały wydane w ramach kapitału warunkowego. W wyniku omyłki w raporcie EBI nr 11/2020 wskazano nieprawidłową ilość akcji serii D, które zostały przydzielone i które były objęte subskrypcją.

Reklama

Pozostałe postanowienia raportu pozostają bez zmian.


Treść raportu przed korektą:


Emitent przeprowadził emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D, które zostały wyemitowane w ramach kapitału warunkowego, na podstawie zamiany warrantów subskrypcyjnych serii D. Emitent wydał 2.600.000 warrantów subskrypcyjnych serii D które zostały objęte nieodpłatnie przez 13 osób fizycznych, natomiast zamiana warrantów na akcje odbyła się w stosunku do 1.119.500 warrantów posiadanych przez 2 osoby fizyczne. Emisja warrantów subskrypcyjnych oraz emisja akcji zwykłych na okaziciela serii D dokonana została na podstawie uchwał nr 16 i 17 Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2018 r.

Emitent wskazuje, że w dniu 7 września 2020 r. określił cenę emisyjną akcji serii D oraz dokonał przydziału akcji serii D w stosunku do osób, którym zamienił warranty na akcje. Jednocześnie Emitent przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 7 września 2020 r., natomiast zamknięcie w dniu 7 września 2020 r.

2. Data przydziału instrumentów finansowych:

7 września 2020 r.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Subskrypcją objętych było 1.119.500 (jeden milion sto dziewiętnaście tysięcy pięćset) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

W ramach przeprowadzonej emisji zostało objętych 1.119.500 (jeden milion sto dziewiętnaście tysięcy pięćset) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje serii D zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.

6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji:

Akcje zwykłe na okaziciela serii D zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym w postaci wpłaty środków pieniężnych.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Na akcje zwykłe na okaziciela serii D zapisy złożyły 2 osoby fizyczne.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Akcje zwykłe na okaziciela serii D zostały przydzielone 2 osobom fizycznym.

8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

Osoby fizyczne, którym przydzielono akcje zwykłe na okaziciela serii D nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczna ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Akcje zwykłe na okaziciela serii D nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

Łączne koszty wyniosły 0,00 zł.

Wskazanie wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 0,00 zł

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich – 0,00 zł

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł

d) promocja oferty – 0,00 zł.Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


Treść raportu po korekcie:


Emitent przeprowadził emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D, które zostały wyemitowane w ramach kapitału warunkowego, na podstawie zamiany warrantów subskrypcyjnych serii D. Emitent wydał 2.600.000 warrantów subskrypcyjnych serii D które zostały objęte nieodpłatnie przez 13 osób fizycznych, natomiast zamiana warrantów na akcje odbyła się w stosunku do 1.195.000 warrantów posiadanych przez 2 osoby fizyczne. Emisja warrantów subskrypcyjnych oraz emisja akcji zwykłych na okaziciela serii D dokonana została na podstawie uchwał nr 16 i 17 Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2018 r.

Emitent wskazuje, że w dniu 7 września 2020 r. określił cenę emisyjną akcji serii D oraz dokonał przydziału akcji serii D w stosunku do osób, którym zamienił warranty na akcje. Jednocześnie Emitent przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 7 września 2020 r., natomiast zamknięcie w dniu 7 września 2020 r.

2. Data przydziału instrumentów finansowych:

7 września 2020 r.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Subskrypcją objętych było 1.195.000 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

W ramach przeprowadzonej emisji zostało objętych 1.195.000 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje serii D zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.

6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji:

Akcje zwykłe na okaziciela serii D zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym w postaci wpłaty środków pieniężnych.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Na akcje zwykłe na okaziciela serii D zapisy złożyły 2 osoby fizyczne.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Akcje zwykłe na okaziciela serii D zostały przydzielone 2 osobom fizycznym.

8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

Osoby fizyczne, którym przydzielono akcje zwykłe na okaziciela serii D nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczna ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Akcje zwykłe na okaziciela serii D nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

Łączne koszty wyniosły 0,00 zł.

Wskazanie wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 0,00 zł

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich – 0,00 zł

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł

d) promocja oferty – 0,00 zł.Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Michał Kierul - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »