Reklama

ARAMUS (ARA): Korekta raportu nr 17 – dot. umowy o roboty budowlane

Zarząd ARAMUS S.A. (Emitent - Spółka) publikuje korektę raportu bieżącego EBI nr 17/2015, przekazanego w dniu 30 września 2015 r. Przyczyną korekty jest omyłka pisarska kwoty słownie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

Reklama

W związku z powyższym Zarząd przekazuje raz jeszcze poniżej treść raportu po korekcie.


Zarząd ARAMUS S.A. (Emitent - Spółka) informuje, iż w dniu 30.09.2015 roku podmiot zależny Apartament Podgórskie Sp. z o.o. Spółka Komandytowa (Zamawiający) realizujący przedsięwzięcie deweloperskie „Apartamenty Dąbrowskiego” podpisał umowę z generalnym wykonawcą (Wykonawca) na wykonanie robót budowlanych, montażowych których przedmiotem jest budowa budynku mieszkalno – usługowego, wielorodzinnego z garażem podziemnym (58 apartamentów) z częścią usługową usytuowaną na parterze (pow. 655 m2) o łącznej powierzchni 3180 m2 (PUMU) w dzielnicy Kraków - Stare Podgórze przy ul. Dąbrowskiego 20.

Za wykonanie przedmiotu umowy Generalny Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie 11.450.000,00 tysięcy netto + vat (słownie: jedenaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy + vat). Przewidywany termin rozpoczęcia prac ustalono na 1 grudnia 2015 roku. Wykonawca wykona wszelkie roboty budowlane i zakończy budowę obiektu w terminie 15 miesięcy począwszy od terminu przekazania placu budowy.

Podpisana umowa wchodzi w życie między innymi pod warunkiem zawieszającym przyznania spółce Apartamenty Podgórskie Sp. z o.o. Spółka Komandytowa przez bank w terminie do dnia 1 grudnia 2015r. kredytu na sfinansowanie realizacji Przedmiotu Umowy.

Kary umowne:

• Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne

za opóźnienie w realizacji Przedmiotu Umowy lub opóźnienie w wykonaniu danego etapu Przedmiotu Umowy, określonego w Harmonogramie w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia.

za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto.

• Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

za nieuzasadnioną zwłokę w dokonaniu jakiegokolwiek odbioru zgodnie z zapisami niniejszej umowy, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień zwłoki,

z tytułu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto.

Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości umownej netto.

Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, każda ze stron ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Strony zastrzegają sobie prawo odstąpienia od naliczania kar umownych


Pozostałe warunki umowy są standardowe dla tego typu umów.

Kryterium uznania umowy za znaczącą (wartość umowy) jest wartość kapitałów własnych Emitenta.


Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Sumara - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »