Reklama

4MOBILITY (4MB): Korekta raportu nr 25/2016 – Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii C - raport 28

Zarząd Spółki 4Mobility S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) w związku z powzięciem w dniu 12 grudnia 2016 r. informacji o błędzie znajdującym się w treści raportu bieżącego EBI nr 25/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. opublikowanego w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii C, do wiadomości publicznej przekazuje korektę niniejszego raportu. Niezamierzony błąd wynikał z oczywistej omyłki pisarskiej, w wyniku której zamieszczona została informacja, iż liczba akcji serii C objętych subskrypcją wynosiła nie więcej niż 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) sztuk, natomiast poprawną informacją jest wskazanie iż liczba akcji serii C objętych subskrypcją wynosiła nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) sztuk.

Reklama


W związku z powyższym poniżej zamieszcza się korygowaną treść w brzmieniu przed oraz po korekcie, a także kompletną treść raportu bieżącego w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii C uwzględniającą naniesione zmiany.


Korygowana treść przed zmianą:


„3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Subskrypcja prywatna obejmowała nie mniej niż 1 oraz nie więcej niż 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o numerach od 000.001 (słownie: jeden) do numeru nie mniejszego niż 000.001 (słownie: jeden) i nie większego niż 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy).”


Korygowana treść po zmianie:


„3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Subskrypcja prywatna obejmowała nie mniej niż 1 oraz nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o numerach od 000.001 (słownie: jeden) do numeru nie mniejszego niż 000.001 (słownie: jeden) i nie większego niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy).”


Kompletna treść raportu bieżącego w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii C w brzmieniu uwzgledniającym wprowadzone zmiany:


„W związku z zakończeniem subskrypcji i dokonaniem przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii C, emitowanych na podstawie Uchwały Zarządu nr 1 z dnia 06 października 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej w ramach kapitału docelowego zgodnie z §6a Statutu Spółki, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki (raport bieżący EBI nr 22/2016), Zarząd Spółki 4Mobility S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:


1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:


Akcje serii C wyemitowane zostały w trybie art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, tj. w trybie subskrypcji prywatnej. Data rozpoczęcia subskrypcji: 06 października 2016 r. Data zakończenia subskrypcji: 05 grudnia 2016 r.


2) Data przydziału instrumentów finansowych:


Data przydziału akcji: 05 grudnia 2016 r.


3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:


Subskrypcja prywatna obejmowała nie mniej niż 1 oraz nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o numerach od 000.001 (słownie: jeden) do numeru nie mniejszego niż 000.001 (słownie: jeden) i nie większego niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy).


4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:


Brak redukcji.


5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:


W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej objętych zostało 121.457 (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.


6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):


22,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa złote) za jedną akcję.


7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:


Na akcje serii C zapis złożyło 2 podmioty prawne oraz 6 osób fizycznych.


8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:


Akcje serii C zostały przydzielone 8 (słownie: ośmiu) podmiotom, tj. 6 (słownie: sześciu) osobom fizycznym i 2 (słownie: dwóm) osobom prawnym.


9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:


Akcje serii C nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.


10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:


Łączna szacowana wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów sprzedaży akcji serii C wynosi 12.000 zł, w tym:


a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0 zł,

b. koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,

c. koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 6.000 zł,

d. koszty promocji oferty: 0 zł,

e. koszty związane z ubieganiem się o wprowadzenie akcji do obrotu: 6.000 zł.


Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego, zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji („agio”) a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.


Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Błaszczak - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »