Reklama

BRAS (BSA): "Korekta raportu nr 32/2012 z dnia 24 września 2012 roku- Rejestracja zmian w Statucie Spółki" - raport 33

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje korektę raportu bieżącego nr 32/2012 z dnia 24 września 2012 roku odnoszącego się do rejestracji zmian w Statucie Spółki. Korekta dotyczy błędnie załączonych zmian Statutu. W raporcie nr 32/2012 z dnia 24 września 2012 roku omyłkowo załączono proponowane zmiany Statutu, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mającego się odbyć w dniu 1 października 2012 roku, a nie zmian, które zostały podjęte w dniu 26 czerwca 2012 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Reklama


Brzmienie przed korektą:

Dotychczasowa brzmienie:


§ 6 ust. 1 Statutu:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.698.200 zł (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście) złotych i jest podzielony na 16.982.000 akcji na okaziciela w tym:

 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii "A" - o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii "B"- o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii "C"- o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

 675.000 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii "D" - o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy) każda,

 825.000 (osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii "E" - o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii "F" - o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

 482.000 (czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji serii "G" - o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy każda,

 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii "H" - o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy) każda


akcje zostały pokryte wkładami pieniężnymi."


§ 8 ust. 1 Statutu:

"1. Umorzenie akcji jest możliwe jedynie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia."
Nowe brzmienie:


§ 6 ust. 1 Statutu:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.323.200 zł i jest podzielony na 23.232.000 akcji na okaziciela, w tym:

 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii "A" -- o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,

 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii "B" - o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii "C" - o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,

 675.000 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii "D" - o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,

 825.000 (osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii "E" - o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,

 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii "F" - o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,

 482.000 akcji serii "G" - o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,

 2.000.000 (dwa miliony tysięcy) akcji serii "H" - o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,

 6.250.000 akcji serii "I" - o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda."


Akcje zostały pokryte wkładami pieniężnymi."


§ 6a Statutu:

"1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 1.000.000 zł poprzez emisję nie więcej niż 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii J posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 01.10.2012 r.

3. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii J będą posiadacze Warrantów Serii A.

4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii J wynikającego z Warrantów Serii A będzie upływał nie później niż z dniem 31.12.2018 roku.

5. Akcje serii J zostaną opłacone gotówką."

§ 8 ust. 1 Statutu:

"1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabywania przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji jest możliwe jedynie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia."


Brzmienie po korekcie:


Dotychczasowa brzmienie:

"§ 6


Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.698.200 zł (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście) i dzieli się na 16.982.000 akcji na okaziciela, w tym:

 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii "A" - o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć

groszy) każda,

 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii "B"- o wartości

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii "C" - o wartości

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

 675.000 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii "D" - o wartości

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

 825.000 (osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii "E" - o wartości

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii "F" - o wartości nominalnej 0,10

zł (dziesięć groszy) każda,

 482.000 (czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji serii "G" - o wartości

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii "H" - o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć

groszy) każda;

akcje zostały pokryte wkładami pieniężnymi. "Nowe brzmienie:


"§ 6


1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.698.200 zł (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście ) złotych i jest podzielony na 16.982.000 akcji na okaziciela w tym:

 5.000.000 (pięć milionów ) akcji serii "A" - o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

 2.750.000 ( dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy ) akcji serii "B"- o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy ) każda,

 2.750.000 ( dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii "C"- o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy ) każda.

 675.000 ( sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy ) akcji serii "D" - o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy ) każda,

 825.000 ( osiemset dwadzieścia pięć tysięcy ) akcji serii "E" - o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy ) każda,

 2.500.000 ( dwa miliony pięćset tysięcy ) akcji serii "F" - o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy ) każda,

 482.000 ( czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące ) akcji serii "G" - o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy ) każda,

 2.000.000 ( dwa miliony ) akcji serii "H" - o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy) każda


akcje zostały pokryte wkładami pieniężnymi2. Kapitał docelowy Spółki wynosi kwotę 1.270.000,00 ( jeden milion dwieście siedemdziesiąt tysięcy całych ) złotych.

3. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia - w okresie trzech lat od dnia udzielonego mu upoważnienia ( art. 444 § 2 ksh ) - do podwyższenia kapitału zakładowego w wysokości kapitału docelowego przez dokonanie, nie więcej niż dziesięciu kolejnych podwyższeń ( art. 444 § 1 ksh ), w granicach o których mowa w ustępie poprzedzającym.

4. Upoważnienie, o którym mowa w ustępie 3, obejmuje możliwość objęcia akcji za wkłady niepieniężne ( art. 444 § 4 ksh).

5. Uchwały zarządu w sprawach ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej ( art. 444 § 2 ksh ).

6. Wyłączenie lub ograniczenie przez zarząd prawa poboru, dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego, wymaga zgody Rady Nadzorczej ( art. 447 § 1 ksh ).

7. Zarząd upoważniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji podwyższanego kapitału zakładowego i praw do tych akcji, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

8. Wszystkie uchwały Zarządu w sprawach podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w ustępach poprzedzających wymagają formy aktu notarialnego.
Jednolity tekst Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany stanowi załącznik do niniejszego raportu.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące spółkę:
Tadeusz Kołosowski - Prezes Zarządu
Zdzisław Zachwieja - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »