Reklama

SOFTBLUE (SBE): Korekta raportu nr 9/2020 – emisja warrantów subskrypcyjnych oraz wydanie akcji - raport 13/2020

Zarząd Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”) przekazuje korektę raportu bieżącego EBI nr 9/2020 z dnia 8 września 2020 r. Raport zawiera omyłkę rachunkową w zakresie ilości warrantów subskrypcyjnych, które zostały zamienione na akcje zwykłe na okaziciela serii D. W raporcie EBI nr 9/2020 omyłkowo wskazano, że dokonano zamiany 1.119.500 (jeden milion sto dziewiętnaście tysięcy pięćset) warrantów subskrypcyjnych na 1.119.500 (jeden milion sto dziewiętnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D, podczas gdy prawidłowo zamieniono 1.195.000 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) warrantów subskrypcyjnych na 1.195.000 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D. W związku z przedmiotową omyłką nieprawidłowo została również wskazana wysokość kapitału zakładowego po podwyższeniu o akcje serii D oraz ilość akcji serii D. Prawidłowa wysokość kapitału zakładowego to: 2.780.125,00 zł (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych).

Reklama

Pozostałe postanowienia raportu pozostają bez zmian.


Treść raportu przed korektą:


Zarząd Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 7 września 2020 r. Spółka wyemitowała 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii D („warranty subskrypcyjne”), które zostały objęte nieodpłatnie przez 13 osób fizycznych – pracowników, partnerów i współpracowników Spółki a także członka Rady Nadzorczej. Warranty subskrypcyjne nie zostały wydane Zarządowi Spółki ani Prokurentowi. Każdy warrant subskrypcyjny uprawnia do objęcia 1 akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy). Cena emisyjna akcji serii D została ustalona przez Zarząd Spółki po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej i wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy). Uprawniony z warrantów subskrypcyjnych będzie mógł objąć akcje zwykłe na okaziciela serii D w terminie do dnia 31 grudnia 2023 roku. Warranty subskrypcyjne są niezbywalne.


Jednocześnie, w dniu 7 września 2020 r. dokonano zamiany 1.119.500 (jeden milion sto dziewiętnaście tysięcy pięćset) warrantów subskrypcyjnych na 1.119.500 (jeden milion sto dziewiętnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz wydano w tym zakresie odcinki zbiorowe akcji.


Zarząd Spółki jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych oraz zamiany ich na akcje serii D na podstawie uchwał walnego zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2018 r.:

- uchwała nr 16 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz

- uchwała nr 17 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.


Protokół z przedmiotowego walnego zgromadzenia został przez Spółkę opublikowany raportem EBI nr 8/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.


W wyniku realizacji uprawnienia do zamiany warrantów subskrypcyjnych na Akcje, przedmiotowe warranty subskrypcyjne wygasły i utraciły swój byt, zaś w ich miejsce powstały akcje zwykłe na okaziciela serii D.


Zmiana wysokości kapitału zakładowego następuje z chwilą objęcia i wydania akcji, zgłoszenie do sądu rejestrowego następuje po tej dacie. W wyniku zamiany warrantów subskrypcyjnych na akcje, kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 772 575,00 zł (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100) i dzieli się na:

a) 13 737 500 (trzynaście milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od A 00 000 001 do A 13 737 500 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

b) 4 000 000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od B 0 000 001 do B 4 000 000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

c) 8 868 750 (osiem milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 0 000 001 do C 8 868 750 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

d) 1 119 500 (jeden milion sto dziewiętnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 00 000 001 do D 1 119 500 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda


Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 3 i 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.Treść raportu po korekcie:


Zarząd Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 7 września 2020 r. Spółka wyemitowała 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii D („warranty subskrypcyjne”), które zostały objęte nieodpłatnie przez 13 osób fizycznych – pracowników, partnerów i współpracowników Spółki a także członka Rady Nadzorczej. Warranty subskrypcyjne nie zostały wydane Zarządowi Spółki ani Prokurentowi. Każdy warrant subskrypcyjny uprawnia do objęcia 1 akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy). Cena emisyjna akcji serii D została ustalona przez Zarząd Spółki po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej i wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy). Uprawniony z warrantów subskrypcyjnych będzie mógł objąć akcje zwykłe na okaziciela serii D w terminie do dnia 31 grudnia 2023 roku. Warranty subskrypcyjne są niezbywalne.


Jednocześnie, w dniu 7 września 2020 r. dokonano zamiany 1.195.000 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) warrantów subskrypcyjnych na 1.195.000 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz wydano w tym zakresie odcinki zbiorowe akcji.


Zarząd Spółki jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych oraz zamiany ich na akcje serii D na podstawie uchwał walnego zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2018 r.:

- uchwała nr 16 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz

- uchwała nr 17 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.


Protokół z przedmiotowego walnego zgromadzenia został przez Spółkę opublikowany raportem EBI nr 8/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.


W wyniku realizacji uprawnienia do zamiany warrantów subskrypcyjnych na Akcje, przedmiotowe warranty subskrypcyjne wygasły i utraciły swój byt, zaś w ich miejsce powstały akcje zwykłe na okaziciela serii D.


Zmiana wysokości kapitału zakładowego następuje z chwilą objęcia i wydania akcji, zgłoszenie do sądu rejestrowego następuje po tej dacie. W wyniku zamiany warrantów subskrypcyjnych na akcje, kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 780 125,00 zł (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych 00/100) i dzieli się na:

a) 13 737 500 (trzynaście milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od A 00 000 001 do A 13 737 500 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

b) 4 000 000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od B 0 000 001 do B 4 000 000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

c) 8 868 750 (osiem milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 0 000 001 do C 8 868 750 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

d) 1 195 000 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 00 000 001 do D 1 195 000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda


Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 3 i 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:
Michał Kierul - Prezes Zarządu

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »