Reklama

STEMCELLS (SCS): Korekta raportu okresowego 5/2016 za IV kwartał 2015 r. - raport 8

Zarząd spółki Stem Cells Spin S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Emitent”) niniejszym uzupełnia treść raportu okresowego 5/2016 za IV kwartał 2015 r., opublikowanego 12 lutego 2016 r.


Było:

„ Spółka kontynuowała w czwartym kwartale br prace badawczo-rozwojowe w ramach projektu pn. "Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych z porożogennych komórek macierzystych", współfinansowanego przez NCBR w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+ oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (realizowanego w konsorcjum z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu o łącznej wartości 64 939 002,00 zł), kończącego się 31.03.2016r., którego rolę i znaczenie Emitent opisywał we wcześniejszych raportach. Zgodnie z regulacjami dotyczącymi przedmiotowego projektu Spółka była zobowiązana do zwrotu wszystkich niewykorzystanych na dzień 31.12.2015r. środków pieniężnych stanowiących dofinansowanie na rachunek NCBR. Raport okresowy będący podstawą wnioskowania o ponowne przelanie na rachunek Spółki ww środków został złożony na początku stycznia 2016r.”

Reklama


Powinno być:

„ Spółka kontynuowała w czwartym kwartale br prace badawczo-rozwojowe w ramach projektu pn. "Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych z porożogennych komórek macierzystych", współfinansowanego przez NCBR w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+ oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (realizowanego w konsorcjum z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu o łącznej wartości 64 939 002,00 zł), kończącego się 31.03.2016r., którego rolę i znaczenie Emitent opisywał we wcześniejszych raportach.

Zgodnie z regulacjami dotyczącymi przedmiotowego projektu Spółka była zobowiązana do zwrotu wszystkich niewykorzystanych na dzień 31.12.2015r. środków pieniężnych stanowiących dofinansowanie na rachunek NCBR. Raport okresowy będący podstawą wnioskowania o ponowne przelanie na rachunek Spółki ww środków został złożony na początku stycznia 2016r.

Zarząd wyjaśnia, iż konieczność dokonania zwrotu wynika z umowy pomiędzy Stem Cells Spin S.A. a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju o wykonanie i finansowanie ww projektu, określającej że "Dofinansowanie niewydatkowane według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r., podlega zwrotowi na rachunek bankowy Centrum do dnia 10 stycznia 2016r.". Stosownie do powyższego zapisu Spółka przelała w wymaganym terminie na rachunek NCBR kwotę 1 697 671,43 zł i jednocześnie wystąpiła o jej ponowne przesłanie na swój rachunek składając stosowne dokumenty (raport okresowy).

Emitent podkreśla, że zgodnie z umową z NCBR zwrot środków pozostaje bez wpływu na wielkość dofinansowania, a środki w najbliższym czasie zostaną przelane zwrotnie Spółce. Sytuacja taka wynika z konstrukcji finansowania ww projektu i nie stanowiła przesłanki publikacji raportu bieżącego w tej sprawie.”

W związku z powyższym Spółka ponownie przekazuje uzupełniony raport kwartalny za IV kwartał 2015 r.


Jednocześnie Zarząd informuję, że zmianie uległy pozycję bilansu na dzień 31.12.2014 r.:

1) Aktywa trwałe - było „10 596 534,41”, powinno być „10 766 451,19”;

2) koszty zakończonych prac rozwojowych - było „0,00”, powinno być „425 142,83”;

3) inne wartości niematerialne i prawne - było „869 626,04”, powinno być „444 483,21”;

4) inwestycje długoterminowe - było „0,00”, powinno być „154 872,26”;

5) długoterminowe aktywa finansowe - było „0,00”, powinno być „154 872,26”;

6) długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych - było „0,00”, powinno być „154 872,26”;

7) długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych - udzielone pożyczki - było „0,00”, powinno być „154 872,26”;

8) długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - było „7 033 430,67”, powinno być „7 048 475,19”;

9) inne rozliczenia międzyokresowe - było „7 027 384,10”, powinno być „7 042 428,62”;

10) aktywa obrotowe - było „3 102 091,20”, powinno być „2 932 174,42”;

11) materiały - było „67 791,24”, powinno być „68 694,64”;

12) półprodukty i produkty w toku - było „249 588,68”, powinno być „248 685,28”

13) należności od jednostek powiązanych - było „18 899,90”, powinno być „19 077,78”

14) należności od jednostek powiązanych - inne- było „0,00”, powinno być „177,88”;

15) należności od pozostałych jednostek - było „490 358,13”, powinno być „490 180,25”;

16) należności od pozostałych jednostek - inne - było „3 999,96”, powinno być „3 822,08”;

17) inwestycje krótkoterminowe - było „2 157 904,64”, powinno być „2 003 032,38”;

18) krótkoterminowe aktywa finansowe - było „2 157 904,64”, powinno być „2 003 032,38”

19) krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych - było „154 872,26”, powinno być „0,00”

20) krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych udzielone pożyczki— było „154 872,26”, powinno być „0,00”

21) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - było „33 240,49”, powinno być „18 195,97”


Pozostałe poszczególne dane finansowe nie uległy zmianom.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Grzegorz Smak - Prezes Zarządu
Marek Cegielski - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »