Reklama

LETUS (LET): Korekta raportu za IV kwartał 2016 roku - raport 11

Zarząd Letus Capital S.A. publikuje korektę raportu za IV kwartał 2016 roku. Skorygowane zostały dane księgowe danego kwartału jak również dane porównawcze. Korekta związana jest ze zmianami, które zostały naniesione podczas badania sprawozdań finansowych za lata 2015 oraz 2016 przez biegłych rewidentów.


Zestawienie zmian


IV kwartał 2016


Korekta bilans za rok 2016

Aktywa trwałe wykazano kwotę 2.384.697,19 powinno być 3.372.710,00

Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe korekta z kwoty 9.657,19 na kwotę 0,00 - uwzględnienie amortyzacji na koniec roku

Reklama

Inwestycje długoterminowe wykazano kwotę 2.375.040,00 winno być 2.988.960,00 błędnie wykazano długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach udziały lub akcje.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe wykazano 384.590,00 powinno być 383.750,00

Aktywa obrotowe wykazano 3.093.491,53 winno być 1.062.483,47. Skorygowano należności krótkoterminowe z kwoty 2.664.879,88 do kwoty 634.860,98.

Kapitał własny wykazano 4.313.250,51 winno być 3.958.385,77

– 845.913,87 winno być – 1.200.778,61

Zysk ( strata ) neto było – 845.913,87 winno być - 1.200.778,61

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wykazano 0,00 winno być 407.197,71

Rezerwy na zobowiązania było 5.042,73 winno być 0,00

Zobowiązania długoterminowe było 56.996,85 winno być 34.966,74

Zobowiązania krótkoterminowe wykazano 1.318.021,20 winno być 4.643,25

Korekta Rachunek Zysków i Strat za rok 2016

Przychody netto ze sprzedaży skorygowano z kwoty 6.731,97 na kwotę 0,00 – kwota powyższa została przeniesiona w pozostałe przychody operacyjne – zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Koszty działalności operacyjnej skorygowano z kwoty 40.161,34 na kwotę 169.355,27

Pozostałe przychody operacyjne skorygowano z kwoty 406.311,43 na kwotę 614.898,79

Pozostałe koszty operacyjne było 18.910,43 winno być 857.043,48

Przychody finansowe skorygowano z kwoty 1.978.484,50 na kwotę 1.956.654,63

Koszty finansowe skorygowano z kwoty 3.178.370,00 na kwotę 2.745.933,28

Zysk ( strata ) netto skorygowano z kwoty – 845.913,87 na kwotę -1.200.778,61

Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2016

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej skorygowano z kwoty 16.479,64 do kwoty -345.447,77

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej skorygowano z kwoty 5.000,00 do kwoty 6.731,97

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej skorygowano z kwoty -21.479,64 do kwoty 317.519,89

Zestawienie zmian w kapitałach za rok 2016

Kapitał własny na początek okresu 4.579.534,54

Kapitał własny na koniec okresu 3.958.385,77Dane porównawcze


Aktywa trwałe wykazano kwotę 4.027.622,42 powinno być 4.078.934,19 – różnica 51.311,77

Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe korekta z kwoty 20.121,95 na kwotę 9.657,19 - uwzględnienie amortyzacji na koniec roku

Inwestycje długoterminowe wykazano kwotę 3.604.647,00 winno być 3.684.687,00 błędnie wykazano długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach udziały lub akcje różnica o 80.040,00 większa kwota.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe wykazano 402.853,50 powinno być 384.590,00

Aktywa obrotowe wykazano 2.057.269,95 winno być 1.787.789,03. Skorygowano należności krótkoterminowe z kwoty 1.607.056,57 do kwoty 1.337.581,47.

Kapitał własny wykazano 3.952.317,94 winno być 4.819.614,38

Pozostałe kapitały – rezerwowe – wykazano 0,00 winno być 549.450,00

zysk ( strata ) z lat ubiegłych było – 4.072.997,92 winno być – 4.993.615,77

Zysk ( strata ) neto było – 1.223.306,32 winno być 15.157,97

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wykazano 2.372.654,27 winno być 1.287.188,68

Rezerwy na zobowiązania było 5.042,73 winno być 0,00

Zobowiązania długoterminowe było 98.531,42 winno być 56.996,85

Zobowiązania krótkoterminowe wykazano 2.239.080,12 winno być 1.200.191,83

Korekta Rachunek Zysków i Strat za rok 2015

Koszty działalności operacyjnej skorygowano z kwoty 577.954,08 na kwotę 563.720,13

Pozostałe przychody operacyjne skorygowano z kwoty 2.871,37 na kwotę 26.343,84

Pozostałe koszty operacyjne było 2.751,26 winno być 21.039,70

Przychody finansowe skorygowano z kwoty 1.934,06 na kwotę 290.898,62

Zysk ( strata ) netto skorygowano z kwoty – 279.783,42 na kwotę 28.380,18

Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2015

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej skorygowano z kwoty 508.791,73 do kwoty 100.574,44

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej skorygowano z kwoty -552.313,40 do kwoty 1.489,76

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej skorygowano z kwoty 22.132,92 do kwoty -80.460,00

Zestawienie zmian w kapitałach

Kapitał własny na początek okresu 4.014.926,57

Kapitał własny na koniec okresu 4.579.534,54


Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Dariusz Przewłocki - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »