Reklama

POLINW (PIS): Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej TILIA S.A. za II kwartał 2015 roku

Zarząd Spółki TILIA S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości skorygowany skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2015 roku Grupy Kapitałowej TILIA S.A.

Reklama

Powodem dokonania korekty jest błąd programu komputerowego, w związku z czym zmianie uległy następujące pozycje skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego:


1. Rachunek zysków i strat (01.04.2015 – 30.06.2015):

- Koszty działalności operacyjnej

- Wartość sprzedanych towarów i materiałów

- Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

- Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)

- Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)

- Zysk (strata) brutto (L+/-M)

- Zyski (straty) mniejszości

- Zysk (strata) netto (N-O-P)


2. Rachunek zysków i strat (01.01.2015 – 30.06.2015):

- Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

- Przychody netto ze sprzedaży produktów

- Zmiana stanu produktów

- Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

- Koszty działalności operacyjnej

- Wartość sprzedanych towarów i materiałów

- Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

- Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)

- Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)

- Zysk (strata) brutto (L+/-M)

- Zysk (strata) netto (N-O-P)


3. Bilans 30.06.2015:

- Aktywa obrotowe

- Zapasy

- Aktywa razem

- Kapitał (fundusz) własny

- Zysk (strata) z lat ubiegłych

- Pasywa razem


4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (01.04.2015 – 30.06.2015):

- Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)

- Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach

- Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)

- Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)


5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (01.01.2015 – 30.06.2015):

- Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)

- Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)


6. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) (01.04.2015 – 30.06.2015):

- Zysk / Strata netto

- Korekty razem

- Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)

- Wpływy

- Wydatki

- Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

- Przepływy pieniężne netto razem

- Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych

- Środki pieniężne na początek okresu


W związku z korektą wyżej wymienionych pozycji skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zmianie uległa również treść pkt VI raportu kwartalnego „ISTOTNE DOKONANIA LUB NIEPOWODZENIA EMITENTA WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI”.


Pozostała treść raportu kwartalnego nie uległa zmianie.


Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Filip Kenig - Prezes Zarządu
Michał Woźniak - Członek Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »