Reklama

KREDYTIN (KRI): Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk - raport 2

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,
Nie ma zastosowania.
Spółka nie publikuje prognoz finansowych.

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Niestosowanie tej zasady stanowi następstwo nieprzestrzegania zasady IV.Z.2. Spółka nie zapewnia transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym tym samym nie umieszcza na stronie internetowej informacji o takiej transmisji.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Niestosowanie tej zasady stanowi następstwo nieprzestrzegania zasady IV.Z.2. Spółka nie zapewnia transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, tym samym nie umieszcza na stronie internetowej zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia.

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.
Nie ma zastosowania.
Akcje Spółki nie są zakwalifikowane do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40


Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Skład osobowy Rady Nadzorczej powołany przez akcjonariuszy (kierujących się przy wyborze zarówno oceną kompetencji, jak i zaufaniem do poszczególnych kandydatur) stanowi odzwierciedlenie podziału głosów na Walnym Zgromadzeniu i tym samym odzwierciedla odpowiednią reprezentację interesów akcjonariuszy poprzez przedstawicieli w Radzie Nadzorczej. Stosowanie tej zasady w istotnym stopniu ograniczałoby swobodę realizacji praw korporacyjnych akcjonariuszy w zakresie wyboru Członków Rady Nadzorczej posiadających kwalifikacje, a także pełne zaufanie niezbędne do sprawowania rzetelnego nadzoru nad działalnością Spółki. W związku z powyższym, w składzie Rady Nadzorczej Emitenta zasiada obecnie jedna osoba (Bogdan Dzudzewicz) spełniająca przedmiotowe kryteria niezależności, wskazane w zasadzie szczegółowej II.Z.4, tj. zarówno te wynikające z załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), jak i pozostałe przesłanki, o których mowa w powyższej zasadzie; ustalenie to stanowi rezultat zastosowania w Spółce powyższych kryteriów do oceny niezależności członków Rady Nadzorczej Spółki.


Systemy i funkcje wewnętrzne

III.Z.6. W przypadku gdy w spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcję komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba dokonania takiego wydzielenia.
Nie ma zastosowania.
W spółce wyodrębniono organizacyjnie funkcję audytu wewnętrznego.


Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje tej zasady ze względu na strukturę akcjonariatu, w której aktualnie ponad 94% akcji należy do 2 (dwóch) akcjonariuszy.

Reklama
Wynagrodzenia

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W Spółce nie został formalnie przyjęty dokument polityki wynagrodzeń natomiast program motywacyjny, obejmujący lata obrotowe 2013/2014 – 2015/2016, skierowany jest wyłącznie do Członków Zarządu Spółki. Okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu uprawnień a możliwością ich realizacji jest mniejszy niż 2 lata.

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:

  • 1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
  • 2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
  • 3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
  • 4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
  • 5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia dane odnoszące się jedynie do Członków Zarządu Spółki. Spółka widzi jednak potrzebę opracowania i przyjęcia dokumentu określającego politykę wynagrodzeń w Spółce, również z uwzględnieniem kluczowych menedżerów i zamierza w najbliższym czasie podjąć prace w tym kierunku, aby dostosować swoją działalność do niniejszej zasady.
Osoby reprezentujące spółkę:
Jarosław Orlikowski - Wiceprezes Zarządu
Piotr Podłowski - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »