Reklama

LUXMEDTRI (LXT): Kredyt inwestycyjny oraz kredyt w rachunku bieżącym Emitenta

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent", "Kredytobiorca") informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 29.11.2011 r. Emitent zawarł z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("BZ WBK", "Bank") umowę o kredyt inwestycyjny oraz umowę o kredyt w rachunku bieżącym.

Reklama


Na warunkach określonych w umowie kredytu inwestycyjnego BZ WBK udzielił Kredytobiorcy kredyt w wysokości 2.300.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie i/lub refinansowanie maksymalnie 29% nakładów inwestycyjnych brutto związanych z otwarciem dwóch nowych przychodni, tj. przychodni zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 132 oraz przychodni zlokalizowanej w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wita Stwosza 1. Kredytobiorca dokona spłaty kredytu w 54 miesięcznych ratach kapitałowych płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca. Rozliczenie wszelkich należności Banku z tytułu umowy kredytu inwestycyjnego powinno nastąpić do dnia 30.09.2016 r. Od kwoty wykorzystanego kredytu naliczane są odsetki według stawki bazowej, oznaczającej stawkę WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych, powiększonej o marżę Banku, której wysokość nie odbiega od warunków rynkowych. Kredytobiorca ma prawo do przedterminowej spłaty całości lub części kredytu. Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z niniejszej umowy kredytu są m.in.: 1) weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę, 2) poręczenie wekslowe udzielone przez Swissmed Centrum Zdrowia S.A., 3) zastaw rejestrowy na akcjach Kredytobiorcy w ilości 2.300.000 sztuk.


Na warunkach określonych w umowie kredytu w rachunku bieżącym BZ WBK udzielił Kredytobiorcy kredytu do kwoty 750.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorcy. Od kwoty wykorzystanego kredytu naliczane są odsetki według stawki bazowej, oznaczającej stawkę WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych, powiększonej o marżę Banku, której wysokość nie odbiega od warunków rynkowych. Kredytobiorca zobowiązany jest do spłaty przedmiotowego kredytu do dnia 31.10.2012 r. Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z niniejszej umowy kredytu są m.in.: 1) weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę, 2) poręczenie wekslowe udzielone przez Swissmed Centrum Zdrowia S.A., 3) pełnomocnictwo do obciążania rachunków Kredytobiorcy w BZ WBK.


Ponadto zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z umowy o kredyt inwestycyjny oraz umowy o kredyt w rachunku bieżącym jest również hipoteka umowna łączna do kwoty najwyższej 4.575.000,00 zł ustanowiona na rzecz Banku na nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 5 oraz na nieruchomości położnej w Gdańsku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 6.


W związku z zawarciem w/w umów kredytowych Emitent w dniu dzisiejszym złożył do każdej z umów stosowne oświadczenie o poddaniu się egzekucji bankowej do wysokości kwoty kredytu wraz z odsetkami, prowizjami, odsetkami od zadłużenia przeterminowanego, kosztami dochodzenia roszczeń Banku oraz innymi kosztami wynikającymi z umów kredytowych. BZ WBK może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny maksymalnie do kwoty: a) 4.600.000,00 zł odnośnie kredytu inwestycyjnego, b) 1.500.000,00 zł odnośnie kredytu w rachunku bieżącym, oraz wystąpić do sądu o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia: a) 30.09.2019 r. odnośnie kredytu inwestycyjnego, b) 31.10.2015 r. odnośnie kredytu w rachunku bieżącym.


Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 3 Informacji bieżących i okresowych przekazywanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect stanowiących załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Osoby reprezentujące spółkę:
Roman Walasiński - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: R. | kredyt inwestycyjny

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »