Reklama

BOGDANKA (LWB): Lubelski Węgiel Bogdanka Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk - raport 1

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Lubelski Węgiel Bogdanka Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,
Nie ma zastosowania.
Spółka nie publikuje prognoz finansowych.

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Powyższa zasada nie jest stosowana, z uwagi na specyfikę branży w jakiej działa Spółka. Pomimo, iż w Spółce nie wdrożono zasad polityki różnorodności, w decyzjach kadrowych kieruje się ona aktualnymi potrzebami przedsiębiorstwa uwzględniając w szczególności posiadane kompetencje, wykształcenie i doświadczenia zawodowe kandydatów.


Systemy i funkcje wewnętrzne

III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Wobec Działu Audytu Wewnętrznego, w tym osoby kierującej funkcją audytu i innych osób odpowiedzialnych za realizację zadań zastosowanie mają zasady niezależności oparte na obowiązującym w LWB Regulaminie Audytu, które polegają m.in. na tym, że Dział Audytu Wewnętrznego podlega funkcjonalnie Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej LWB, a organizacyjnie bezpośrednio Prezesowi Zarządu LWB. Ponadto dla zachowania niezależności i obiektywizmu, pracownicy komórki audytu, w tym osoba kierująca funkcją audytu, nie mogą być zatrudniani do prac, które w przyszłości mogłyby podlegać ich audytowi, a w przypadku wykonywania w przeszłości takiej pracy, mogą być wyłączeni z przeprowadzania audytu w tym zakresie. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Audytu, pracownicy komórki audytu wewnętrznego są niezależni w wykonywaniu swoich zadań i w tym zakresie podlegają przepisom prawa, normom etyki zawodowej i standardom.

III.Z.6. W przypadku gdy w spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcję komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba dokonania takiego wydzielenia.
Nie ma zastosowania.
W LW Bogdanka istnieje dział audytu i kontroli wewnętrznej.


Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym tylko podczas Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń.

IV.Z.17. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem dywidendy.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
LW Bogdanka nie dokonywała dotychczas warunkowej wypłaty dywidendy.

IV.Z.18. Uchwała walnego zgromadzenia o podziale wartości nominalnej akcji nie powinna ustalać nowej wartości nominalnej akcji na poziomie niższym niż 0,50 zł, który mógłby skutkować bardzo niską jednostkową wartością rynkową tych akcji, co w konsekwencji mogłoby stanowić zagrożenie dla prawidłowości i wiarygodności wyceny spółki notowanej na giełdzie.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
LW Bogdanka nie przeprowadzała dotychczas podziału wartości nominalnej swoich akcji.
Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Szlaga - Prezes Zarządu
Grzegorz Gawroński - Prokurent

Reklama

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »