Reklama

MANGATA (MGT): MANGATA Spółka Akcyjna Raport dotyczący zmian w zakresie stosowania Dobrych Praktyk - raport 1/2020

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący zmian w zakresie stosowania zasad i rekomendacji szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016" Wprowadzone zmiany dotyczą stosowania przez Spółkę Zasad nr I.Z.1.16, I.Z.1.20, IV.Z.2 i IV.Z.2. oraz Rekomendacji nr IV.R.2., VI.R.1. i VI.R.2. i są zaprezentowane poniżej.Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

Reklama


Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa:

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,

Spółka stosuje zasadę.


I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,

Spółka stosuje zasadę.

Komentarz: Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej, w zakładce relacje inwestorskie -> WZA, link do zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub wideo.


Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami


IV.R.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędna dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez:

1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,

2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,

3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.

Spółka stosuje zasadę.

Komentarz: Rekomendacja jest stosowana, przy czym o udziale w Walnym Zgromadzeniu sposób określony w pkt. 2 i 3 postanawia zwołujący to Zgromadzenie. Spółka zapewnia transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym dla swoich akcjonariuszy.


IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

Spółka stosuje zasadę.

Komentarz: Spółka zapewnia transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym dla swoich akcjonariuszy, z uwagi na okoliczność, że w trakcie Walnego Zgromadzenia mogą być poruszane zagadnienia i podejmowane uchwały wymagające opublikowania przez spółkę raportu bieżącego, w tym obejmującego informacje poufne. Powszechny dostęp do zapisu przebiegu obrad w formie audio lub wideo będzie zapewniany przez spółkę po opublikowaniu raportów bieżących związanych z przebiegiem obrad Walnego Zgromadzenia.


Wynagrodzenia


VI.R.1. Wynagrodzenie członków organów spółki i kluczowych menedżerów powinno wynikać z przyjętej polityki wynagrodzeń.

Spółka stosuje zasadę.

Komentarz: Spółka przyjęła i stosuje politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Spółka nie przyjęła polityki wynagrodzeń kluczowych menedżerów, niemniej w Spółce funkcjonują wymagane przepisami prawa regulaminy, które określają warunki i wysokość wynagrodzeń.


VI.R.2. Polityka wynagrodzeń powinna być ściśle powiązana ze strategią spółki, jej celami krótko- i długoterminowymi, długoterminowymi interesami i wynikami, a także powinna uwzględniać rozwiązania służące unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn.

Spółka stosuje zasadę.


VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:

1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,

2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,

3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,

4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,

5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Komentarz: Emitent posiada przyjętą politykę wynagrodzeń. Corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach, przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, będzie sporządzane przez Radę Nadzorczą Spółki, stosownie do wymogów przepisów prawa.Kompletna informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 stanowi załącznik do niniejszego raportu.Osoby reprezentujące spółkę:
Leszek Jurasz - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »