MILKPOL (MLP): MILKPOL SA (15/2023) Raport miesięczny Milkpol SA za m-c maj 2023 roku - raport 15/2023

Raport Bieżący nr 15/2023

Raport miesięczny Milkpol SA za m-c maj 2023 roku

Zarząd Milkpol S.A. z siedzibą w Czarnocinie (Spółka) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc maj 2023 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Milkpol SA:

W maju 2023 roku wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Milkpol SA: (1) cena skupu surowca mleczarskiego, wykorzystywanego w produkcji realizowanej przez Milkpol SA, w maju 2023 roku wzrosła o 8,0% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, przy czym ilość skupowanego mleka surowego w stosunku do ilości skupionej w porównywalnym okresie roku 2022 spadła o 8,3%; (2) wartość przychodów Spółki ze sprzedaży w maju 2023 roku, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku 2022, spadła o 4,4%.

Reklama

Powyższe może mieć wpływ na postrzeganie Spółki na rynku, a także ewentualnie w sposób pośredni na uzyskiwane przez nią wyniki finansowe.

Poza wyżej wymienionymi, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.

II. Zestawienie istotnych wydarzeń korporacyjnych dotyczących Spółki, mających miejsce w miesiącu sprawozdawczym:

W maju 2023 roku nie wystąpiły istotne wydarzenia korporacyjne dotyczące Spółki.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w maju 2023 roku) Spółka opublikowała za pośrednictwem systemu EBI 3 (trzy) raporty EBI, tj.:

(-) raport bieżący EBI Nr 11/2023 z dnia 12 maja 2023 roku – Raport kwartalny Milkpol S.A. za

za I kwartał 2023 roku;

(-) raport bieżący EBI Nr 12/2023 z dnia 15 maja 2023 roku – Raport miesięczny Milkpol S.A. za

m-c kwiecień 2023 roku;

(-) raport bieżący EBI Nr 13/2023 z dnia 31 maja 2023 roku – Raport roczny Milkpol S.A. za 2022 rok.

W okresie sprawozdawczym (tj. w maju 2023 roku) Spółka nie publikowała raportów za pośrednictwem systemu ESPI.

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W maju 2023 roku nie były realizowane plany wykorzystania środków pochodzących z emisji akcji Spółki.

V. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu Zarząd Spółki zwołał na dzień 30 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, co nastąpiło w dniu 2 czerwca 2023 roku w drodze ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Spółki, a także poprzez publikację stosownych raportów bieżących (EBI nr 14/2023 i ESPI nr 2/2023). Przedmiotem obrad przedmiotowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie w szczególności: (i) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok, (ii) decyzja w sprawie sposobu pokrycia straty netto wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2022, a także (iii) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku. Dzień rejestracji uczestnictwa w przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada na szesnaście dni przed datą tego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 14 czerwca 2023 roku.

Poza wskazanym, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca czerwca 2023 roku miały mieć miejsce inne wydarzenia, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.

Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

GPW/PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »