Reklama

HFTGROUP (HFT): Nabycie (objęcie) przez Spółkę aktywów finansowych o istotnej wartości. Zawarcie istotnej umowy - raport 53

Zarząd DFP Doradztwo Finansowe SA w Łodzi ("Spółka") informuje niniejszym, że w celu i w związku z restrukturyzacją należności Spółki, w dniu 22 listopada 2013 roku Spółka objęła w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności inwestycyjnej 800 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela I-szej emisji, o wartości nominalnej 1.000 zł każda, których emitentem jest Inwekap Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (podmiot działający w branży inwestycyjnej, będący jednocześnie dłużnikiem Spółki), za jednostkową cenę emisyjną równą wartości nominalnej jednej obligacji, wynoszącą 1.000 zł za jedną obligację, tj. za łączną cenę emisyjną wynoszącą 800.000 zł.

Reklama

Objęte przez Spółkę obligacje, są obligacjami zwykłymi na okaziciela, o terminie wykupu wynoszącym 12 miesięcy (1 rok), oprocentowanymi według stopy procentowej wynoszącej 5% w skali roku i z rocznym okresem odsetkowym, z terminem wykupu przypadającym w dniu 22 listopada 2014 roku. Warunki emisji przedmiotowych obligacji przewidują, że emitentowi obligacji (tj. Inwekap Sp. z o.o.) przysługuje prawo wezwania obligatariusza do dokonania w każdym terminie przedterminowego wykupu posiadanych przez obligatariusza obligacji (tzw. "OPCJA CALL"). W przypadku wezwania do przedterminowego wykupu, emitent zobowiązany jest do dokonania przedterminowego wykupu obligacji poprzez zapłatę na rzecz obligatariusza kwoty odpowiadającej wartości nominalnej posiadanych przez obligatariusza i podlegających przedterminowemu wykupowi, powiększonej o odsetki, liczone od wartości nominalnej posiadanych i podlegających wykupowi obligacji, naliczone za okres od dnia rozpoczęcia okresu odsetkowego (tj. od dnia 22 listopada 2013 roku) do dnia dokonania przedterminowego wykupu (włącznie). W takim przypadku wypłata środków pieniężnych z tytułu przedterminowego wykupu obligacji zostanie dokonana niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia dokonania wezwania.

Nabycie (objęcie) przedmiotowych aktywów finansowych (obligacji) za łączną cenę emisyjną wynoszącą 800.000 zł oznacza, że na dzień ich nabycia (objęcia) stanowią one aktywa o istotnej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 2a) tiret pierwszy Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.


Opłacenie przez Spółkę nabytych (objętych) obligacji zostało dokonane na podstawie porozumienia z dnia 22 listopada 2013 roku, zawartego pomiędzy Spółką i emitentem obligacji (Inwekap Sp. z o.o.), poprzez potrącenie - w związku restrukturyzacją należności przysługujących Spółce wobec emitenta obligacji - wzajemnych wierzytelności Inwekap Sp. z o.o. (tj. wierzytelności Inwekap Sp. z o.o. wobec Spółki o zapłatę ceny emisyjnej za obejmowane obligacje w kwocie 800.000 zł) i Spółki (tj. wierzytelności Spółki wobec Inwekap Sp. z o.o. o zwrot zaliczek na poczet zapłaty ceny z tytułu planowanego nabycia akcji Taxus Fund SA, w związku z odstąpieniem przez Spółkę od realizacji planów w tym zakresie, w łącznej kwocie wynoszącej 657.000 zł oraz wierzytelności o zwrot pożyczki, w kwocie potrącenia wynoszącej 143.000 zł). Odstąpienie przez Spółkę od realizacji planów nabycia od Inwekap Sp. z o.o. akcji Taxus Fund SA związane jest odstąpieniem przez Spółkę od zaangażowania inwestycyjnego w akcje Taxus Fund SA, m.in. w związku ze zrealizowaną sprzedażą posiadanego pakietu akcji Taxus Fund SA na rzecz odrębnego podmiotu (o czym Spółka informowała w drodze raportu bieżącego EBI Nr 40/2013 z dnia 19 października 2013 roku). W związku z dokonaną restrukturyzacją należności i przedmiotowym potrąceniem wzajemnych wierzytelności, na dzień publikacji niniejszego raportu Spółce przysługuje wobec Inwekap Sp. z o.o., niezależnie od wierzytelności przysługujących z tytułu wykupu obligacji i zapłaty odsetek od obligacji, wierzytelność o zwrot pozostałej kwoty pożyczki w wysokości 33.494,50 zł, powiększonej o należne od tej pożyczki odsetki.

W związku z faktem, iż wartość przedmiotowego porozumienia o potrąceniu wzajemnych wierzytelności zamyka się kwotą 800.000 zł, przedmiotowe porozumienie, na dzień jego zawarcia, wypełnia kryterium istotności określone przez postanowienia § 2 ust. 1 pkt 2b) lit. a) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO, a tym samym zostało uznane za umowę (porozumienie) o istotnej wartości.


Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 1) w zw. z § 2 ust. 1 pkt 2a) tiret pierwszy oraz § 3 ust. 2 pkt 2) w zw. z § 2 ust. 1 pkt 2b) lit. a) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Walczak - Prezes Zarządu
Monika Ostruszka - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »