(ECI): nformacja o planowanej zmianie warunków emisji obligacji zabezpieczonych Serii B wyemitowanych przez ECI - BPS Real Estate Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - raport 25

Niniejszym, ECI-BPS Real Estate Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ("Fundusz") zarządzany i reprezentowany przez BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Towarzystwo"), informuje, iż dnia 17 maja 2013 r. Towarzystwo otrzymało protokół Zgromadzenia Inwestorów Funduszu z dnia 15 maja 2013 r. zawierający uchwałę w przedmiocie planowanej zmiany Warunków Emisji Obligacji serii B ("Warunki Emisji") wyemitowanych przez Fundusz, podjętą na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 lit. b statutu Funduszu, w następujący sposób:

1. skreślenie dotychczasowej treści Punktu 25.1 (g).

Reklama


2. nadanie Punktowi 25.1 (n) następującej treści:

"Umorzenie certyfikatów Emitenta: Przed wykupem wszystkich Obligacji niniejszej serii B dowolnemu uczestnikowi Emitenta zostanie dokonana wypłata wskutek umorzenia certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez Emitenta (innych niż stanowiące przedmiot zabezpieczenia Obligacji, z których środki w razie wypłaty wypłaca się Administratorowi Zastawu na poczet wierzytelności z Obligacji) - chyba że wypłata ta nie następuje z uszczerbkiem dla wykonania Planu Strumieni Dywidend;"

3. nadanie Punktowi 25.1 (o) następującej treści:

"Wypłaty na rzecz uczestników Emitenta: Organy właściwe Emitenta podejmą uchwałę o wypłacie dochodów Emitenta uczestnikom Emitenta przed wykupem wszystkich Obligacji niniejszej serii B - chyba że wypłata ta nie następuje z uszczerbkiem dla wykonania Planu Strumieni Dywidend;"

Ponadto, przy tej sposobności nastąpi - w trybie zmian natury technicznej niewymagających zgodnie z Punktem 30.1 (iii) zgody Posiadaczy - aktualizacja danych Emitenta i Towarzystwa reprezentującego Emitenta itp., jak poniżej:

4. Punkt 1 zdanie wstępne otrzyma zaktualizowane, poniższe brzmienie:

"1. Obligacje (określone poniżej), do których mają zastosowanie niniejsze Warunki Emisji, są emitowane przez ECI - SKARBIEC REAL ESTATE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH z siedzibą w Warszawie, przy ul. Płockiej 11/13, 01-231 Warszawa wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFi 421 ("Emitent"), w imieniu którego działa BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Płockiej 11/13, 01-231 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000303993, NIP 108-000-52-98, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym ("Towarzystwo"), na podstawie:";

5. Punkt 1 (e) otrzyma zaktualizowane, poniższe brzmienie:

"(e) Uchwały nr 1/24/02/2012 Zarządu Skarbiec TFI S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych serii B przez ECI - Skarbiec Real Estate Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie oraz uchwały nr 3/27.03.2012 Zarządu Skarbiec TFI S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmiany warunków emisji obligacji zabezpieczonych Serii B wyemitowanych przez ECI - Skarbiec Real Estate Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie a także uchwały nr 2/22.03.2013 Zarządu Skarbiec TFI S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zmiany warunków emisji obligacji zabezpieczonych Serii B wyemitowanych przez ECI - Skarbiec Real Estate Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie i uchwały nr [...] Zarządu Towarzystwa z dnia [...] 2013r. w sprawie zmiany warunków emisji obligacji zabezpieczonych Serii B wyemitowanych przez ECI - Skarbiec Real Estate Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie.";

6. w związku ze zmianą nazwy i adresu Emitenta i adresu strony internetowej przeznaczonej dla zawiadomień Posiadaczy, aktualizacji ulegną również dane podane:

6.1 w Punkcie 27 lit. a) pkt (i) - na następujący adres strony internetowej "www.bpstfi.pl" i 

6.2 w Punkcie 27 lit. b) - na następujący adres Emitenta "ECI-BPS Real Estate FIZ Aktywów Niepublicznych "ul. Płocka 11/13, 01-231 Warszawa".

6.3 W Punkcie 29.3, który otrzyma następujące brzmienie: "Udostępnianie informacji będzie następować w formie ich publikacji na stronie internetowej Towarzystwa www.bpstfi.pl lub innej przewidzianej dla emitentów na ASO Catalyst".Zmiany określone w pkt 1-3 mają charakter merytoryczny i do ich wprowadzenia niezbędna jest zgoda Obligatariuszy. Zmiany te dotyczą zabezpieczeń Obligacji.

Zmiany określone w pkt 4-6 mają charakter techniczny i dotyczą zmiany Towarzystwa zarządzającego Funduszem. Zmiany te planuje się wprowadzić w terminie do 24 maja 2013 r.


Podstawa prawna: § 4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów

finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst.Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Stępień - Prezes Zarządu
Jacek Więcek - Członek Zarządu

GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »