Reklama

BALTICON (BLT): Objęcie akcji w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego i wydanie akcji serii F w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii A (I transza). - raport 28

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 20/2012 z dnia 13 lipca 2012 roku oraz raportu bieżącego nr 22/2012 z 27 lipca 2012 roku Zarząd BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni podaje do publicznej wiadomości, że w ramach realizowanego w Spółce programu motywacyjnego dla członków Zarządu, Rady Nadzorczej, kluczowych menedżerów lub innych osób o istotnym znaczeniu dla Spółki zgodnie z uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie "zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BALTICON S.A. nr 03/11/2010 z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu Spółki, uchwalenia Regulaminu wykonania Programu Motywacyjnego dla członków Rady Nadzorczej Spółki BALTICON S.A., upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia i dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym lub w celu wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect) " w terminie do dnia 30 września 2012 roku (zastrzeżonym jako termin wykonania prawa do objęcia akcji) wszystkie 4 (cztery) osoby, które objęły warranty subskrypcyjne serii A I transzy (dalej Warranty) wykonały w całości przysługujące im z tych Warrantów prawo objęcia akcji serii F.

Reklama

W terminie do dnia 30 września 2012 roku uprawnieni z Warrantów złożyli na formularzach przygotowanych przez Spółkę oświadczenia o wykonaniu przysługującego im prawa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F. Co więcej zgodnie z postanowieniami w/w uchwały i Regulaminów wykonania Programu Motywacyjnego uprawnieni z Warrantów opłacili we wskazanym terminie w całości obejmowane przez nich akcje serii F.

Łącznie objętych zostało zatem 1.000.000 (jedne milion) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) i o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł (sto tysięcy złotych). Wydane obecnie tj. po pierwszym roku trwania programu motywacyjnego akcje serii F stanowią 0,3231 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do takiej samej ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łączna ilość akcji serii F, które mają zostać wydane w ramach realizowanego w Spółce Programu Motywacyjnego nie przekroczy 3.000.000 (trzech milionów) akcji stanowiących 0,9693 % obecnego kapitału zakładowego Spółki.

Akcje serii F zostały skutecznie objęte przez wszystkich uprawnionych z Warrantów i opłacone w całości. W związku z powyższym w dniu 1 października 2012 roku stosownie do postanowień art. 451 kodeksu spółek handlowych Zarząd wydał akcje serii F wszystkim w/w uprawnionym. Akcje zostały wydane w postaci papierowych odcinków zbiorowych obejmujących akcje serii F.

W terminie przewidzianym przepisami kodeksu spółek handlowych Zarząd złoży do sądu rejestrowego:

a) wykaz akcji objętych w danym roku celem uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego oraz

b) wykaz osób, które wykonały prawo objęcia akcji,

wraz z wnioskiem o ujawnienie zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki. Zarząd poinformuje o tym fakcie publikując stosowny raport bieżący.

Stosownie do postanowień w/w uchwały w sprawie realizacji Programu Motywacyjnego w Spółce, akcje serii F będą również przedmiotem dematerializacji i wprowadzenia na rynek NewConnect. Spółka na bieżąco informować będzie o dalszych czynnościach podejmowanych w tym zakresie.


Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 5a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Szmid - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »