Reklama

ABPOL (ABP): Objęcie udziałów o istotnej wartości w Abpol Investment

Zarząd Abpol Company Polska Spółka Akcyjna w Warszawie („Spółka”) informuje, że powziął informację o dokonaniu w dniach 30 czerwca 2015 roku oraz 6 lipca 2015 roku przez Zarząd Spółki w poprzednim składzie osobowym, tj. w osobie Pana Andrzeja Brauły, następujących trzech czynności prawnych skutkujących objęciem udziałów w Abpol Investment sp. z o.o. w Warszawie o istotnej wartości przewyższającej 20% kapitałów własnych Spółki:

Reklama


1. Złożenie przez Spółkę w dniu 30 czerwca 2015r. oświadczenia o przystąpieniu do spółki Abpol Investment sp. z o.o. w Warszawie i objęciu 3.400 udziałów w jej kapitale zakładowym o wartości nominalnej 500 zł każdy za łączną kwotę 1.700.000 zł. Objęcie udziałów zostało pokryte wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci udokumentowanych 15 faktur wymagalnych wierzytelności przysługujących Spółce wobec Abpol Investment Sp. z o.o. z tytułu sprzedaży na łączną kwotę 1.700.000,95 zł. Faktury były wystawione w okresie od 17 grudnia 2013 r. do 8 maja 2015 roku.

2. Zawarcie przez Spółkę w dniu 6 lipca 2015 r. Umowy Sprzedaży Udziałów, na podstawie której Spółka nabyła od Pana Pawła Pawłowskiego 66 udziałów w kapitale zakładowym Abpol Investment Sp. z o.o. w Warszawie o wartości nominalnej 500 zł każdy za łączną kwotę 33.000 zł. Strony umowy uzgodniły, iż zapłata za udziały nastąpi z odroczonym terminem płatności do 28 sierpnia br. W akcie notarialnym znajduje się zapis, że Pan Andrzej Brauła w imieniu Abpol Company Polska S.A. oświadczył, że zapoznał się z sytuacją prawną i finansową oraz umową spółki Abpol Investment sp. z o.o.

3. Zawarcie przez Spółkę w dniu 6 lipca 2015 r. Umowy spełnienia innego świadczenia w celu zwolnienia się z zobowiązania w myśl art. 453 kodeksu cywilnego z Panem Pawłem Pawłowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Usługi Transportowe Paweł Pawłowski z siedzibą w Warszawie. Mocą przedmiotowej Umowy Pan Paweł Pawłowski przeniósł na Abpol Company Polska S.A własność 1494 udziałów po 500 zł wartości nominalnej o łącznej wartości 747.000,00 zł w kapitale zakładowym spółki Abpol Investment sp. z o.o. w zamian za zwolnienie, działając zgodnie z dyspozycją art. 543 kodeksu cywilnego, z zobowiązania przysługującego Spółce z tytułu wymagalnej wierzytelności wobec Pawła Pawłowskiego z tytułu niezapłaconych faktur na łączną kwotę w wysokości 646.874,36 zł. W akcie notarialnym znajduje się zapis, że Pan Andrzej Brauła w imieniu Abpol Company Polska S.A oświadczył, że zapoznał się z sytuacją prawną i finansową oraz umową spółki Abpol Investment sp. z o.o.


Zarząd Spółki oświadcza, że aktualnie dokonuje analizy skutków tych operacji dla Spółki pod kątem prawnym i ekonomicznym, a wnioski z przeprowadzonego badania przekaże niezwłocznie po jego zakończeniu odrębnym raportem bieżącym.


Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"Osoby reprezentujące spółkę:
Jarosław Karpiński - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »