Reklama

EMPERIA (EMP): Ocena sytuacji Spółki w 2016 roku - raport 2

Działając zgodnie z przyjętymi przez Emperia Holding S.A. „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016” Rada Nadzorcza przygotowała Ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności Spółki z prawem, jak też ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych i ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

Reklama

Rada Nadzorcza sformułowała swoją Ocenę na podstawie bieżącego przeglądu spraw Grupy Emperia, analizy sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2016 roku, przeglądu sprawozdań finansowych jednostokowych i skonsolidowany za rok obrotowy 2016 rok oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta.I. Zwięzła ocena sytuacji Spółki w 2016 roku


W opinii Rady Nadzorczej działalność Spółki w 2016 roku przebiegała w sposób prawidłowy i zgodnie z obraną wieloletnią strategią. Zarząd Spółki konsekwentnie realizował wytyczone zadania we wszystkich segmentach operacyjnych Grupy Kapitałowej Emperia: detalicznym, nieruchomości i informatycznym. Na szczególną uwagę zasługuje intensywny rozwój sieci detalicznej Stokrotka wspomagany przez własny system logistyczny i rozwiązania informatyczne spółki Infinite dopasowane do potrzeb sieci Stokrotka. W segmencie nieruchomości realizowano projekty developerskie zwiększające atrakcyjność portfela, jego zakres i poziom zarządzania. Spółka informatyczna Infinite Sp. z o.o. konsekwentnie rozszerzała swoją ofertę o kolejne, nowe produkty i usługi z obszaru elektronicznej komunikacji b2b.


Intensywny rozwój organiczny sieci detalicznej Stokrotka połączony z poprawą pozycji rynkowej supermarketów oraz konsekwentna dyscyplina kosztowa w poszczególnych segmentach Grupy pozytywnie wpłynęły na poziom wypracowanych wyników przez Grupę Kapitałową Emperia w 2016 roku.


Przychody ze sprzedaży Grupy w 2016 roku wyniosły 2,451 mld zł i były wyższe o 17,9% w porównaniu do roku 2015. Zysk EBITDA wyniósł 110,6 mln zł i był wyższy o 12,2% a zysk netto w kwocie 50,55 mln był wyższy o 4,5% w porównaniu do 2015 roku. Nakłady inwestycyjne były niższe o 13,6% i wyniosły 56,6 mln zł.


Spółka jest niezależna od zewnętrznych źródeł finansowania - stan środków pieniężnych w Grupie na koniec 2016 roku wyniósł 146,4 mln zł. Na wysokość środków pieniężnych posiadanych przez Grupę wpłynął prowadzony skup akcji własnych, na który wydatkowano w 2016 roku 18,8 mln zł. Zmianie uległy wskaźniki i struktura zadłużenia Grupy. Stopa zadłużenia (kapitał obcy/aktywa ogółem) uległa obniżeniu z 41,5% na koniec 2015 roku do 41,1% na koniec 2016 roku. Poziom wskaźników płynności wskazuje, iż Grupa jest zdolna do regulowania swoich bieżących zobowiązań. Stopa zwrotu na zainwestowanym kapitale w 2016 roku wyniosła 8,07%.Biorąc pod uwagę obecną sytuację w spółce Rada Nadzorcza pozytywnie rozpatrzyła wniosek Zarządu o przeznaczenie zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2016 roku na pokrycie strat z lat ubiegłych a pozostałą cześć zysku na kapitał rezerwowy.


W spółce toczyło się postępowanie kontrolne prowadzone przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych w 2011 roku, które zakończyło się wydaniem Decyzji 31 stycznia 2017 roku. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z opinią wybitnych autorytetów w dziedzinie nauki, prawa podatkowego i prawa spółek podziela stanowisko Zarządu, iż Spółka działała prawidłowo i zgodnie z literą obowiązującego prawa. Rada Nadzorcza aprobuje decyzję Zarządu odnośnie nie zawiązania rezerw na wysokość wskazanych w Decyzji UKS kwot i odwołania się od wydanej Decyzji do organu wyższej instancji. Spółka posiada zabezpieczone środki na ewentualną zapłatę podatku. Zdaniem Rady Nadzorczej kwestia podatku nie wpłynie negatywnie na realizację planów rozwojowych Grupy Emperia.


Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację i kondycję finansową spółki w 2016 roku. W opinii Rady konsekwentna realizacja zadań oraz kontynuacja rozpoczętych działań zmierzających do aktywnego uczestnictwa Spółki w konsolidacji rynku, przyczynią się do dynamicznego rozwoju detalu i podniosą wartość Grupy Emperia.


II. Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz nadzoru zgodności działalności z prawem.


Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem oraz nadzór zgodności działalności Spółki z prawem.

Zdaniem Rady Nadzorczej Grupa Kapitałowa Emperia Holding posiada działające systemy zarządzania kluczowymi ryzykami tj. ryzykami operacyjnymi, prawnymi oraz finansowymi.

Spółka nie posiada odrębnych, wewnętrznych struktur realizujących funkcję audytu wewnętrznego, w Grupie natomiast funkcjonuje mechanizm kontroli wewnętrznych i nadzoru zgodności działalności Spółki z prawem, którym objęte są wszystkie podmioty wchodzące w skład Grupy i wszystkie kluczowe obszary działalności. Kadra zarządzająca należycie nadzoruje efektywność systemu kontroli wewnętrznej i compliance w ramach zarządzania poszczególnymi segmentami Grupy.

W opinii Rady Nadzorczej Zarząd Spółki należycie monitoruje ryzyka pojawiające się w dynamicznie zmieniającym się środowisku zewnętrznym, jak i wewnętrznym w celu wyeliminowania zagrożeń dla działalności i sytuacji finansowej Spółki.


III. Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych.


Spółka opublikowała w dniu 29.07.2016 roku Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zawierający w swojej treści rekomendacje i zasady oraz komentarz Spółki odnośnie niestosowanych zasad. Spółka opublikowała również Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2016 roku w Rocznym sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej Emperia za 2016 rok.

Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu analizy sposobu i zakresu raportowania przez Spółkę informacji bieżących i okresowych oraz zasad ładu korporacyjnego pozytywnie ocenia wypełnianie przez Spółkę obowiązków informacyjnych.


IV. Ocena racjonalności prowadzonej polityki sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.


Spółka wspiera wiele lokalnych wydarzeń, akcji i imprez oraz uczestniczy w ważnych lokalnych inicjatywach. W opinii Rady Nadzorczej prowadzone działania Spółki są racjonalne, dostosowane do potrzeb społecznych i zakresu działalności Spółki.Osoby reprezentujące spółkę:
Dariusz Kalinowski - Prezes Zarządu
Cezary Baran - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »