Reklama

TECHINVGR (TIG): Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej

Zarząd Leonidas Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2016 r., na mocy stosownych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”), z funkcji członków Rady Nadzorczej odwołani zostali: Pan Krzysztof Cichecki, Pan Robert Dac i Pan Mariusz Muszyński.

Reklama


Następnie do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej ZWZ powołało na wspólną pięcioletnią kadencję następujące osoby:


- Pani Elżbieta Boryń

- Pan Krzysztof Cichecki,

- Pan Mateusz Holly,

- Pan Mariusz Muszyński,

- Pani Joanna Urbańska-Łopatka.ELŻBIETA BORYŃ


Członek Rady Nadzorczej o terminie upływu kadencji 30 czerwca 2021 r.


Pani Elżbieta Boryń jest absolwentką Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse Przedsiębiorstw oraz absolwentką Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu wyceny spółek kapitałowych organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (nr licencji 2981) oraz Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu.


Pani Elżbieta Boryń doświadczenie zawodowe zdobyła, pracując dla spółek pełniących funkcje Autoryzowanego Doradcy oraz w spółkach inwestycyjnych, gdzie była odpowiedzialna za analizę projektów inwestycyjnych, a następnie za budowanie i realizację strategii inwestycyjnych. Obecnie Pani Elżbieta Boryń, jako Członek Zarządu oraz Dyrektor Finansowy WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A., jest odpowiedzialna za nadzór korporacyjny i finansowy nad spółkami z Grupy WDB oraz relacje inwestorskie Spółki.


W okresie ostatnich trzech lat Pani Elżbieta Boryń była członkiem następujących organów spółek prawa handlowego lub wspólnikiem:


- WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. – członek Zarządu od 2 czerwca 2015 r. do chwili obecnej,

- WDB Consulting Sp. z o.o. – Prezes Zarządu od 21 grudnia 2015 r. do chwili obecnej,

- e-Portal Sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej od 28 kwietnia 2016 r. do chwili obecnej,

- WDB HealthCare Sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej od 28 sierpnia 2015 r. do chwili obecnej,

- Krajowe Biuro Brokerskie Sp. z o.o. – od 17 czerwca 2015 r. do 29 lutego 2016 r.


Emitent jest udziałowcem ww. e-Portal Sp. z o.o., w związku z czym działalność tego podmiotu ma istotne znaczenie dla Spółki. Poza tym żadna z wykonywanych przez Panią Elżbietę Boryń działalności poza Emitentem nie ma istotnego znaczenia dla Spółki.


W okresie ostatnich pięciu lat Pani Elżbieta Boryń nie została skazana na mocy żadnych prawomocnych wyroków za przestępstwa oszustwa, ani też nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.


W ostatnich pięciu latach, w odniesieniu do podmiotów, w których Pani Elżbieta Boryń pełniła funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego nie wystąpiły upadłości, likwidacje ani zarząd komisaryczny.


Pani Elżbieta Boryń nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie jest też wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej, ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.


Pani Elżbieta Boryń nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.KRZYSZTOF CICHECKI


Członek Rady Nadzorczej o terminie upływu kadencji 30 czerwca 2021 r.


Pan Krzysztof Cichecki ukończył Wyższą Szkołę Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie na kierunku Techniczna i Ekonomiczna Diagnostyka Ubezpieczeń. Posiada zdany egzamin brokerski. Od 1991 roku zawodowo związany z rynkiem ubezpieczeniowym. Pracował w kilku towarzystwach ubezpieczeniowych w działach ubezpieczeń oraz w Dziale Kontroli w jednej z central. Od 2000 roku zdobywa bogate doświadczenie dzięki pracy w dużych firmach brokerskich. Odpowiedzialny między innymi za procesy związane z opracowaniem i wdrożeniem procedur systemu zarządzania jakością. Pełnomocnik i Auditor wewnętrzny systemu ISO 9001:2000. Wieloletni praktyk w obsłudze takich klientów jak duże przedsiębiorstwa produkcyjne, szpitale, urzędy i inne instytucje publiczne, zarządy dróg, firmy transportowe, zarządcy nieruchomości i firmy budowlane. Autor kilku wdrożeń informatycznych wspierających sprzedaż i obsługę klienta. Przeprowadził kilkadziesiąt postępowań przetargowych na ubezpieczenia w oparciu o Prawo zamówień publicznych. Członek Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Od czerwca 2015 r. jako Prezes Zarządu Transbrokers.eu Sp. z o.o. skoncentrował swoją uwagę zawodową na rynku ubezpieczeń związanych z rynkiem transportowym – szczególnie uwzględniając wykorzystanie rozwiązań IT, telemetrii oraz wielu innych autorskich rozwiązań wspierających i pomagających bezpiecznie rozwijać biznes firmom transportowym i ich zleceniodawców.


W składzie Rady Nadzorczej Emitenta od 28 listopada 2013 r.


W ostatnich trzech latach Pan Krzysztof Cichecki był członkiem następujących organów spółek prawa handlowego:


- SatRevolution S.A. w organizacji – członek Rady Nadzorczej od 27 czerwca 2016 r. do chwili obecnej,

- Unitax Service Sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej od lutego 2016 r. do chwili obecnej,

- Transbrokers.eu Sp. z o.o. – Prezes Zarządu od 02.06.2015 r. do chwili obecnej;

- Kurtier Sp. z o.o. – Prezes Zarządu od grudnia 2014 r. do chwili obecnej oraz Komplementariusz Kurtier Sp. z o.o. SKA;

- Leonidas Capital S.A. (nr w KRS: 0000347674; Emitent; dawniej Ex-Debt S.A) – członek Rady Nadzorczej od listopada 2013 r. do chwili obecnej;

- Leonidas Capital S.A. (nr w KRS: 0000415389) – członek Rady Nadzorczej od marca 2013 r. do grudnia 2013 r.;

- Krajowe Biuro Brokerskie S.A. – członek Rady Nadzorczej od 20.04.2012 r. do 17.06.2015 r.;

- WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (do 01.07.2010 r. firma spółki brzmiała WDB S.A.) – Prezes Zarządu od 25.05.2010 r. do 05.09.2014 r., a od 06.09.2014 r. do 01.06.2015 r. Wiceprezes Zarządu;

- WDB Sp. z o.o. (do 20.08.2009 r. firma spółki brzmiała Wrocławski Dom Brokerski Sp. z o.o.) – Wiceprezes Zarządu od lutego 2009 r. do maja 2010 r. (przekształcenie w WDB S.A.).


Emitent jest udziałowcem/akcjonariuszem wyżej wymienionych SatRevolution S.A. w organizacji i Unitax Service Sp. z o.o., w związku z czym działalność tych podmiotów ma istotne znaczenie dla Spółki. Poza tym żadna z wykonywanych przez Pana Krzysztofa Cicheckiego działalności poza Emitentem nie ma istotnego znaczenia dla Spółki.


W ostatnich trzech latach Pan Krzysztof Cichecki był wspólnikiem/akcjonariuszem:


- WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. od 23.03.2010 r. do chwili obecnej;

- Netins Sp. z o.o. od 2010 r. do 17.07.2014 r.;

- Leonidas Capital S.A. od 2013 r. do chwili obecnej;

- Kurtier Sp. z o.o. od 2014 r. do chwili obecnej.


W okresie ostatnich pięciu lat Pan Krzysztof Cichecki nie został skazany na mocy żadnych prawomocnych wyroków za przestępstwa oszustwa, ani też nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.


W ostatnich pięciu latach, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Krzysztof Cichecki pełnił funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego nie wystąpiły upadłości, likwidacje ani zarząd komisaryczny.


Pan Krzysztof Cichecki nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie jest też wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.


Pan Krzysztof Cichecki nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.MATEUSZ HOLLY


Członek Rady Nadzorczej o terminie upływu kadencji 30 czerwca 2021 r.


Pan Mateusz Holly jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, podyplomowych studiów Diagnostyki Ryzyk i Likwidacji Szkód Ubezpieczeniowych w Ubezpieczeniach Majątkowych i Osobowych Akademii Finansów w Warszawie oraz studiów doktoranckich Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.


Od ponad piętnastu lat Pan Mateusz Holly związany jest z branżą ubezpieczeniową. Karierę zawodową rozpoczął w 1996 roku od współpracy z Commercial Union. W 1997 roku podjął pracę w Krajowym Instytucie Ubezpieczeń jako specjalista ds. ubezpieczeń. Od 1998 r. związany z Krajowym Biurem Brokerskim, gdzie od 2005 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz Dyrektora Zarządzającego.


Konsultant Krajowego Instytutu Ubezpieczeń. Odpowiedzialny za obsługę kluczowych klientów Krajowego Instytutu Ubezpieczeń i Krajowego Biura Brokerskiego, m.in. Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., grupy PGNiG S.A., PKO BP S.A., Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., TP Internet Sp. z o.o., Exatel S.A. czy NOM Sp. z o.o. W ramach działalności zawodowej tworzył nowe programy ubezpieczeniowe i finansowe dla wybranych grup klientów. Inicjator i współtwórca Certyfikatu Jakości Produktów Ubezpieczeniowych „Dobra Polisa”. Autor publikacji z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem oraz przygotowanego w 2004 roku przez Krajowy Instytut Ubezpieczeń i Krajową Izbę Gospodarczą raportu „Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczenia w największych przedsiębiorstwach działających na rynku polskim”.


W okresie ostatnich trzech lat Pan Mateusz Holly był członkiem następujących organów spółek prawa handlowego lub wspólnikiem/akcjonariuszem:


- Krajowy Instytut Ubezpieczeń Sp. z o.o. – wspólnik (nadal),

- Krajowe Biuro Brokerskie S.A. – Wiceprezes Zarządu (nadal),

- Leonidas Capital S.A. (Emitent) – akcjonariusz (nadal),

- WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. – akcjonariusz (nadal),

- Krajowy Instytut Ubezpieczeń Sp. z o.o. – udziałowiec (nadal),

- Leonidas Capital S.A. (nr KRS: 0000415389, podmiot wykreślony z KRS) – członek Rady Nadzorczej.


Żadna z wykonywanych przez Pana Mateusza Holly działalności poza Emitentem nie ma istotnego znaczenia dla Spółki.


W okresie ostatnich pięciu lat Pan Mateusz Holly nie został skazany na mocy żadnych prawomocnych wyroków za przestępstwa oszustwa, ani też nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.


W ostatnich pięciu latach, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Mateusz Holly pełnił funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego nie wystąpiły upadłości, likwidacje ani zarząd komisaryczny.


Pan Mateusz Holly nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie jest też wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej, ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.


Pan Mateusz Holly nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.MARIUSZ MUSZYŃSKI


Członek Rady Nadzorczej o terminie upływu kadencji 30 czerwca 2021 r.


Pan Mariusz Muszyński jest Absolwentem Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zaczął zdobywać w 2000 r. w jednej z czołowych firm brokerskich w Polsce jako główny specjalista oraz Dyrektor Biura Ubezpieczeń Majątkowych.


Pan Mariusz Muszyński jest założycielem, głównym akcjonariuszem oraz Prezesem Zarządu WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. W latach 2006, 2007 był członkiem Rady Nadzorczej jednego z domów maklerskich. W latach 2010-2012 zarządzał funduszem private equity oraz pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. Od października 2012 r. w Zarządzie WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A., od września 2014 r. jako Prezes Zarządu.


W składzie Rady Nadzorczej Emitenta od listopada 2013 r.


W okresie ostatnich trzech lat Pan Mariusz Muszyński był członkiem następujących organów spółek prawa handlowego lub wspólnikiem:


- SatRevolution S.A. w organizacji – członek Rady Nadzorczej od 27 czerwca 2016 r. do chwili obecnej,

- Tap2C S.A. – członek Rady Nadzorczej od maja 2016 r. do chwili obecnej,

- e-Portal Sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej od maja 2014 r. (data zawiązania spółki),

- Unitax Service Sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej od lutego 2016 r. do chwili obecnej,

- T-Bull S.A. – członek Rady Nadzorczej od października 2015 r. do chwili obecnej,

- WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. – Wiceprezes Zarządu od 2012 r., następnie Prezes Zarządu od 6 września 2014 r. do chwili obecnej, a także od 2007 r. do chwili obecnej znaczący akcjonariusz,

- Krajowe Biuro Brokerskie S.A. – członek Rady Nadzorczej od 2012 r. do chwili obecnej,

- Pretium Capital sp. z o.o. – Prezes Zarządu od 6 października 2014 r. do chwili obecnej,

- Pretium Investment Sp. z o.o. – Prezes Zarządu od 7 lipca 2014 r. do chwili obecnej, a także od 2014 r. do chwili obecnej wspólnik,

- Transbrokers.eu sp. z o.o. – Prezes Zarządu: od 30 lipca 2013 r. do 31 maja 2015 r.,

- e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. (obecnie w upadłości likwidacyjnej) – członek Rady Nadzorczej od 20 maja 2013 r. do 20 lutego 2015 r.,

- Leonidas Capital S.A. (nr w KRS: 0000415389) – członek Zarządu od 2012 r. do 27 czerwca 2013 r.,

- Netins spółka z o.o. – wspólnik od 2007 r. do 13 listopada 2015 r.,

- Leonidas Capital S.A. (nr w KRS: 0000347674) – znaczący akcjonariusz od 2013 r. do chwili obecnej,

- Transbrokers.eu Sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej od 2015 r. do chwili obecnej,

- WDB Health Care Sp. z o. o. – członek Rady Nadzorczej od 2015 r. do chwili obecnej.


Emitent jest udziałowcem/akcjonariuszem wyżej wymienionych T-Bull S.A., SatRevolution S.A. w organizacji, e-Portal Sp. z o.o., Tap2C S.A. i Unitax Sp. z o.o., w związku z czym działalność tych podmiotów ma istotne znaczenie dla Spółki. Poza tym żadna z wykonywanych przez Pana Mariusza Muszyńskiego działalności poza Emitentem nie ma istotnego znaczenia dla Spółki.


W okresie ostatnich pięciu lat Pan Mariusz Muszyński nie został skazany na mocy żadnych prawomocnych wyroków za przestępstwa oszustwa, ani też nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.


W ostatnich pięciu latach, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Mariusz Muszyński pełnił funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego nie wystąpiły upadłości, likwidacje ani zarząd komisaryczny.


Pan Mariusz Muszyński nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie jest też wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej, ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.


Pan Mariusz Muszyński nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.JOANNA URBAŃSKA-ŁOPATKA


Członek Rady Nadzorczej o terminie upływu kadencji 30 czerwca 2021 r.


Pani Joanna Urbańska–Łopatka ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Następnie rozpoczęła aplikację radcowską (2010-2012), którą zakończyła egzaminem radcowskim. Obecnie Radca Prawny wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Swoje doświadczenie zawodowe (począwszy od 2008 r.) zdobywała jako prawnik a następnie radca prawny w kancelariach prawnych i w działach prawnych podmiotów prawa handlowego.


W okresie ostatnich trzech lat Pani Joanna Urbańska-Łopatka była członkiem następujących organów spółek prawa handlowego lub wspólnikiem:


- WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. – członek Rady Nadzorczej od 6 lutego 2015 r. do chwili obecnej,

- e-Portal Sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej od 28 kwietnia 2016 r. do chwili obecnej.


Emitent jest udziałowcem ww. e-Portal Sp. z o.o., w związku z czym działalność tego podmiotu ma istotne znaczenie dla Spółki. Poza tym żadna z wykonywanych przez Panią Joannę Urbańską-Łopatkę działalności poza Emitentem nie ma istotnego znaczenia dla Spółki.


W okresie ostatnich pięciu lat Pani Joanna Urbańska-Łopatka nie została skazana na mocy żadnych prawomocnych wyroków za przestępstwa oszustwa, ani też nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.


W ostatnich pięciu latach, w odniesieniu do podmiotów, w których Joanna Urbańska-Łopatka pełniła funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego nie wystąpiły upadłości, likwidacje ani zarząd komisaryczny.


Pani Joanna Urbańska-Łopatka nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie jest też wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej, ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.


Pani Joanna Urbańska-Łopatka nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Strzelecki - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: 2016 r. | R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »