Reklama

01CYBATON (01C): Oferta objęcia warrantów subskrypcyjnych akcji w celu podwyższenia kapitału zakładowego...

Działając w imieniu spółki pod firmą 01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Słomińskiego 15lokal 504 , 00-195 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000293918, kapitał zakładowy w wysokości 47 866 608,00 PLN (czterdzieści siedem milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiem złotych) wpłacony w całości, posiadającej NIP 5252412727, („Spółka”), jako Prezes Zarządu Spółki wraz z Członkiem Zarządu uprawnionymi do reprezentacji, w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29.11.2019r, uchwały nr 2 i 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz zmiany Statutu Spółki, niniejszym składam spółce T&T Proenergy sp z o.o. z siedzibą w Lesznie ul. Chełmońskiego 17 oraz Romanowi Tabaka zamieszkałemu w Lesznie i Joannie Tabaka zamieszkałej w Lesznie ofertę objęcia 4 016 674 (cztery miliony szesnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) warrantów subskrypcyjnych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, zwykłych, na okaziciela, serii V1 o wartości nominalnej 8,00 PLN (osiem złotych) każda i łącznej wartości nominalnej tych akcji 32 133 392,00 PLN (trzydzieści dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwa), w zamian za wniesienie wkładu zgodnie z § 1 pkt 1-6 o równowartości 64 266 784,00 PLN(sześćdziesiąt cztery miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery PLN) co odpowiada wartości emisyjnej jednej akcji równej podwójnej wartości nominalnej tj. kwocie 16 złotych (słownie szesnaście złotych)za jedną akcję nowej emisji serii V1 („Oferta”).

Reklama


Przyjęcie Oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych akcji serii V1 powinno nastąpić nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania Oferty. Z uzasadnionych przyczyn istnieje możliwość wydłużenia tego terminu. Przyjęcie Oferty następuje przez złożenie Spółce oświadczenia o objęciu akcji w formie pisemnej pod rygorem nieważności.


Podstawa prawna:


§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect''Osoby reprezentujące spółkę:
Roman Tabaka - Prezes Zarządu
Marzenna Aleksandrowicz - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »