Reklama

LKDESIGN (LKS): Ogłoszenie o zwolaniu na dzień 26 czerwca 2015 r. walnego zgromadzenia - raport 5

Zarząd spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000538597 (zwanej dalej „Spółką”), działając na mocy przepisu art. 395 w związku z przepisem art. 4021 oraz przepisem art. 4022 Ustawy Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej „Ksh”), zwołuje na dzień 26 czerwca 2015 roku, na godz. 12:00 w Warszawie, przy Al. Ujazdowskich 41, 00-540 Warszawa, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

Reklama

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2014.

7. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.

9. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2014 oraz wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2014.

10. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty.

11. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Kalita obecnemu Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.

12. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Lidii Kalita obecnej Wiceprezes Zarządu Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w 2014 roku.

13. Powzięcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz Projekty uchwał i Formularze dla Akcjonariuszy stanowią Załączniki do niniejszego raportu. Analogiczne informacje zawarte zostały jednocześnie także na stronie internetowej Spółki


PODSTAWA PRAWNA:

§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Kalita - Prezes
Justyna Olczyk - Koordynator ds.administracji i gosp.mag.

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: ;lk | R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »