Reklama

ECERAMICS (ECR): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zmianie Statutu wraz z projektami uchwał.

Zarząd Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki na dzień 18 marca 2016 r. na godzinę 11:00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Janina Halicka, ul. Piękna 66A, 00-672 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

Reklama

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii L, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii L do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., rejestracji akcji serii L w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz dematerializacji akcji serii L.

6. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

7. Powzięcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Proponowana zmiana statutu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 19.768.969,02 zł (dziewiętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 02/100) i nie więcej niż 22.768.969,01 zł (dwadzieścia dwa miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 01/100) i dzieli się na:

1) 74.800.000 (siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii A,

2) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,

3) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C,

4) 9.480.000 (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D,

5) 8.433.300 (osiem milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii E,

6) 48.956.665 (czterdzieści osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F,

7) 17.000.000 (siedemnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G,

8) 8.333.000 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii H,

9) 1.475.000.005 (jeden miliard czterysta siedemdziesiąt pięć milionów i pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I,

10) 200 000 000 (dwieście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J,

11) 129.693.901 (sto dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii K,

12) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 300 000 000 (trzysta milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L,

o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden gorsz) każda akcja”.


W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały:

1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

2) projekty uchwałPodstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Niespodziewański - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: R. | 2016 | 2016 r.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »