Reklama

BALTICINV (BCI): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zmianie Statutu wraz z projektami uchwał.

Zarząd Baltic Ceramics Investments S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki na dzień 18 marca 2016 r. na godzinę 12:00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Janina Halicka, ul. Piękna 66A, 00-672

Reklama


Warszawa, z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii O, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii O do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., rejestracji akcji serii O w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz dematerializacji akcji serii O.

6. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

7. Powzięcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Proponowana zmiana statutu:


„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4.743.115,50 zł (cztery miliony siedemset czterdzieści trzy tysiące sto piętnaście złotych 50/100) i nie więcej niż 5.743.115,40 zł zł (pięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące sto piętnaście złotych 40/100) i dzieli się na:

1) 10 000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,

2) 990 000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,

3) 147 000 (sto czterdzieści siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,

4) 1 975 000 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,

5) 270 000 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,

6) 377 000 (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,

7) 1 256 334 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii G,

8) 1 000 000 (jeden milion ) akcji zwykłych na okaziciela serii H,

9) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I,

10) 25 816 526 (dwadzieścia pięć milionów osiemset szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii J,

11) 9 517 440 (dziewięć milionów pięćset siedemnaście tysięcy czterysta czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii K,

12) 1 735 763 (jeden milion siedemset trzydzieści pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) akcje zwykłych na okaziciela serii L,

13) 1.594.203 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzy) akcji zwykłe na okaziciela serii M,

14) 2.241.888 (dwa miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii N,

15) Nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii O,

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”


W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały:

1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

2) projekty uchwałPodstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.Osoby reprezentujące spółkę:
Dariusz Janus - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »