Reklama

MED (MEDICA PRO FAMILIA): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 25 czerwca 2015 r. wraz z załącznikami - raport 18

Zarząd MEDICA PRO FAMILIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Marymonckiej 14 lok. 1, 01-868 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000428924 („Emitent”), działając na podstawie art. 399 par. 1, art. 4021 par. 1 i 2 ksh i art. 4022 ksh zwołuje, na dzień 25 czerwca 2015 roku, na godzinę 10.00 w siedzibie Emitenta, ul. Marymoncka 14 lok. 1, 01-868 Warszawa, zwyczajne walne zgromadzenie Emitenta z następującym porządkiem obrad:

Reklama


1) otwarcie walnego zgromadzenia;

2) wybór komisji skrutacyjnej;

3) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;

4) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

5) sporządzenie listy obecności;

6) przyjęcie porządku obrad;

7) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania finansowego Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta za rok obrotowy 2014;

8) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Emitenta z oceny sprawozdania zarządu z działalności Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta za rok obrotowy 2014 jak też wniosku zarządu Emitenta co do pokrycia straty; przedstawienie zwięzłej oceny sytuacji Emitenta;


9) podjęcie uchwał:

a) w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2014;

b) w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Emitenta z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2014, opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania, sprawozdania Zarządu Emitenta z działalności w roku 2014, oraz wniosku zarządu Emitenta w sprawie pokrycia straty;

c) w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Emitenta z działalności za rok obrotowy 2014;

d) w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2014;

e) w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2014, opinii i raportu biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdania, oraz sprawozdania Zarządu Emitenta z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta w roku 2014;

f) w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Emitenta z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok obrotowy 2014;

g) w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Emitenta;

h) w sprawie: podziału zysku w kwocie 49.884,76 zł za rok 2014;

i) w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Emitenta;

10) Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia Emitenta ze spółkami MEDICA PRO FAMILIA Sp. z o.o. oraz MEDICA PRO FAMILIA Sp. z o.o. S.K.A., sprawozdania Zarządu Emitenta sporządzonego dla celów połączenia, opinii biegłego z dnia 20 kwietnia 2014 roku z badania planu połączenia oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały.

11) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Emitenta ze spółkami MEDICA PRO FAMILIA Sp. z o.o. oraz MEDICA PRO FAMILIA Sp. z o.o. S.K.A., w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h.

12) wolne wnioski;

13) zamknięcie walnego zgromadzenia.


W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania.Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Opadczuk - Prezes Zarządu
Magdalena Opadczuk - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »