Reklama

PROMISE (PRO): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN Promise S.A. wraz z projektami uchwał.

Zarząd APN Promise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie [dalej: „Spółka”], działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wyznaczając datę ZWZ na dzień 29 czerwca 2015 roku, godzinę 13.00.

Reklama


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Krynicznej 2, 03-934 Warszawa.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Piotrowi Paszczykowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2014.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Batorowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2014.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Jackowi Rzeźniczkowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Krzysztofowi Rytel z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Lotzowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium pani Monice Zawistowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Pawłowi Kołakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


Załączniki:

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN Promise S.A.


Osoby reprezentujące spółkę:


Piotr Paszczyk – Prezes ZarząduPodstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 1) - 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Paszczyk - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »