Reklama

LIBERTY (LTG): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2015 roku - raport 10

Zarząd Concept Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie („CLG”, „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości iż zwołał na dzień 24 czerwca 2015 roku na godzinę 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Concept Liberty Group S.A. w siedzibie spółki ul. Nowogrodzka 42 w Warszawie, z poniższym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

Reklama

4. Sporządzenie listy obecności.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

7. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej wraz z oceną: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014.

8. Rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.

9. Rozpatrzenia i przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2014.

10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty przez Spółkę za rok 2014.

11. Rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności spółek Grupy Kapitałowej Concept Liberty Group S.A. w roku obrotowym 2014.

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Concept Liberty Group S.A. w roku obrotowym 2014.

13. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków

w roku obrotowym 2014.

14. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków

w roku obrotowym 2014.

15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej.

16. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia (scalenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki.

17. Podjęcie uchwały w sprawie poszerzenia uprawnień Rady Nadzorczej oraz zmiany w Statucie Spółki.

18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

19. Wolne wnioski i dyskusja.

20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Proponowane zmiany w Statucie Spółki w § 8. ust. 2 w brzmieniu:

㤠8.

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 143.800.000 (słownie: sto czterdzieści trzy miliony osiemset tysięcy) akcji na okaziciela, w pełni opłaconych wkładem pieniężnym w tym:

a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela, serii A, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,

b) 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela, serii B, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,

c) 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji na okaziciela, serii C, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych,

d) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela, serii D, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,

e) 103.300.000 (sto trzy miliony trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,

f) 20.800.000 (dwadzieścia milionów osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda.”


- otrzymuje nowe następujące brzmienie:

㤠8.

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1.438.000 (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy) akcji na okaziciela, w pełni opłaconych wkładem pieniężnym w tym:

a) 1.438.000 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy) akcji na okaziciela, serii A1, o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złoty każda.”


W załączeniu: pełna treść ogłoszenia, treść projektów uchwał, wzór pełnomocnictwa.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1), 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Rafał Plewiński - Prezes Zarządu
Łukasz Skalski - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »