Reklama

SEDIVO (SED): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC2 S.A. na dzień 29 czerwca 2017 roku z projektami uchwał, zmiana Statutu i przyjęcie jednolitego - raport 7

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”), które odbędzie się dnia 29 czerwca 2017 roku, o godz. 10:00, w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez Ewelinę Stygar-Jarosińską, notariusza w Warszawie, al. 3 maja 5 lok. 25, 00-401 Warszawa.


Do niniejszego raportu załączono: 1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki; 2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad ZWZ.


Proponowana zmiana Statutu Spółki:

Reklama

- po § 11 Statutu Spółki § 11(1) w następującym brzmieniu:


„§11(1)

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 201.000,00 zł (dwieście jeden tysięcy złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 2.010.000 (dwa miliony dziesięć tysięcy) akcji.

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej ustanowienie niniejszego kapitału docelowego.

3. Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu na akcje upływającym nie później niż w dniu, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego.

4. Zarząd może, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, wyłączyć lub ograniczyć prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz w stosunku do warrantów subskrypcyjnych uprawniających do obejmowania akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.

5. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w tym w szczególności Zarząd jest upoważniony do:

a. ustalenia ceny emisyjnej akcji, z zastrzeżeniem, że cena emisyjna nie może być niższa niż 0,20 zł (zero złotych dwadzieścia groszy) za jedną akcję;

b. określania innych warunków emisji akcji, w tym daty (dat) od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie

c. ustalania zasad, podejmowania decyzji, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej;

d. zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;

e. podejmowania czynności faktycznych i prawnych w sprawie dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,

f. podejmowania decyzji i wykonywania wszelkich czynności, związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz wprowadzeniem akcji Spółki wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku alternatywnym systemem obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych S. A.

g. ustalania szczegółowych warunków emisji warrantów - w tym nieodpłatności lub odpłatności i ceny emisyjnej, warunków i terminów wykonywania praw do objęcia lub zapisu na akcje Spółki, z uwzględnieniem ust. 3 powyżej oraz warunków ich umarzania.

6. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.”


Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z wymaganymi przez Kodeks spółek handlowych materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczono na stronie internetowej Spółki http://ec2.pl/Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Rafał Czernicki - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »