Reklama

IAI (IAI): Ogłoszenie zamiaru nabycia akcji w drodze przymusowego wykupu. - raport 26

IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”) informuje, że w dniu 21 listopada 2018 r. akcjonariusze Spółki: Paweł Fornalski, Sebastian Muliński, Spółka oraz MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, działając w ramach zawartego w dniu 14 października 2018 r. porozumienia akcjonariuszy („Porozumienie”), zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 512 ze zm.) („Ustawa”) ogłosili żądanie przymusowego wykupu akcji Spółki („Przymusowy Wykup”) należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy niebędących stroną Porozumienia („Akcjonariusze Mniejszościowi”).

Reklama


Podmiotem nabywającym wszystkie akcje objęte Przymusowym Wykupem będzie wyłącznie Spółka.


Przedmiotem Przymusowego Wykupu są wszystkie akcje Akcjonariuszy Mniejszościowych („Wykupywane Akcje”), tj. 671.732 (słownie: sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, uprawniające łącznie ich posiadaczy do wykonywania (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 8,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Wykupywane Akcje są zdematerializowane i zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod nr ISIN PLIA0000014. Akcje są przedmiotem obrotu na rynku NewConnect, alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.


Dzień wykupu został ustalony na dzień 26 listopada 2018 r., a cena wykupu jednej Wykupywanej Akcji wynosi 36,78 zł (słownie: trzydzieści sześć złotych i siedemdziesiąt osiem groszy) i spełnia warunki określone w art. 79 ust. 1-3 w zw. z art. 82 ust. 2 Ustawy.

W dniu wykupu Akcjonariusze Mniejszościowi objęci wykupem zostaną pozbawieni praw z akcji, co nastąpi w drodze zapisania tych akcji na rachunku papierów wartościowych IAI S.A.


Szczegółowe warunki Przymusowego Wykupu zostały zamieszczone w „Informacji o zamiarze nabycia akcji spółki IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie w drodze przymusowego wykupu” sporządzonej zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2005 roku w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1948), stanowiącej załącznik do niniejszego raportu bieżącego.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Fornalski - Prezes Zarządu
Sebastian Muliński - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »