OLYMP (OLY): OLYMP SA (18/2023) Podsumowanie subskrypcji akcji serii F - raport 18/2023

Raport Bieżący nr 18/2023

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację podsumowującą subskrypcję akcji serii F:

1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: data rozpoczęcia to 29 września 2023 r., data zakończenia to 3 listopada 2023 r.

2) data przydziału instrumentów finansowych: 6 listopada 2023 r.

3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: od 2 do 19.980.000 akcji serii F.

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: redukcja nie wystąpiła.

Reklama

5) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: zostało przydzielonych 7.839.663 akcji serii F.

6) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 0,55 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć groszy) za jedną akcję serii F.

6a) informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:

Akcje serii F zostały w całości objęte za wkłady pieniężne, przy czym 4.543.635 akcji serii F objętych zostało w drodze potrącenia wierzytelności, w tym:

A). 3.272.727 akcji serii F zostało objętych przez Sommerrey & Partners Kancelaria Radców Prawnych sp. k. („S&P”) w drodze potrącenia wierzytelności przysługującej S&P wobec Spółki z tytułu umowy pożyczki z dnia 28 lipca 2023 r. (o której Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 14/2023) w wysokości 1.800.000,00 zł (jest to wierzytelność o zwrot kwoty pożyczki - kapitału głównego). Wartość opisanej wierzytelności wynosi 1.800.000,00 zł. W wyniku potrącenia doszło do objęcia przez S&P 3.272.727 akcji serii F za kwotę 1.799.999,85 zł.

B). 889.090 akcji serii F zostało objętych przez osobę fizyczną Huberta Sommerrey („HS”) w drodze potrącenia wierzytelności przysługującej HS wobec Spółki z tytułu: umowy pożyczki z dnia 1 lipca 2021 r. w wysokości 50.000,00 zł (jest to wierzytelność o zwrot kwoty pożyczki - kapitału głównego) oraz pożyczki z dnia 13 maja 2022 r. w wysokości 150.000,00 zł (jest to wierzytelność o zwrot kwoty pożyczki - kapitału głównego) oraz umowy pożyczki z dnia 2 czerwca 2022 r. w wysokości 150.000,00 zł (jest to wierzytelność o zwrot kwoty pożyczki – kapitału głównego) oraz umowy pożyczki z dnia 6 lutego 2023 r. w wysokości 59.000,00 zł (jest to wierzytelność o zwrot kwoty pożyczki - kapitału głównego) oraz umowy pożyczki z dnia 25 lipca 2023 r. w wysokości 80.000,00 zł (jest to wierzytelność o zwrot kwoty pożyczki – kapitału głównego). Łączna wartość opisanych powyżej wierzytelności HS wynosi 489.000,00 zł. W wyniku potrącenia doszło do objęcia przez HS 889.090 akcji serii F za kwotę 488.999,50 zł.

C). 381.818 akcji serii F zostało objętych przez Mado Management sp. z o.o. („MADO”) w drodze potrącenia wierzytelności przysługującej MADO wobec Spółki z tytułu : umowy pożyczki z dnia 25 lipca 2022 r. w wysokości 150.000,00 zł (jest to wierzytelność o zwrot kwoty pożyczki - kapitału głównego) oraz umowy pożyczki z dnia 11 lipca 2023 r. w wysokości 60.000,00 zł (jest to wierzytelność o zwrot kwoty pożyczki - kapitału głównego). Łączna wartość opisanych powyżej wierzytelności MADO wynosi 210.000,00 zł. W wyniku potrącenia doszło do objęcia przez MADO 381.818 akcji serii F za kwotę 209.999,90 zł.

7) liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

- w ramach zapisów podstawowych 62 osoby złożyły zapisy na akcje serii F w tym 61 osób fizycznych oraz 1 osoba prawna;

- w ramach zapisów dodatkowych 4 osoby złożyły zapisy na akcje serii F w tym 3 osoby fizyczne oraz 1 osoba prawna;

- w ramach transzy zarządu 6 osób złożyło zapisy na akcje serii F w tym 4 osoby fizyczne oraz 2 osoby prawne (z czego jedna to spółka osobowa).

8) liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

- w ramach zapisów podstawowych 62 osobom przydzielono akcje serii F, w tym 61 osobom fizycznym oraz 1 osobie prawnej;

- w ramach zapisów dodatkowych 4 osobom przydzielono akcje serii F, w tym 3 osobom fizycznym oraz 1 osobie prawnej;

- w ramach transzy zarządu 6 osobom przydzielono akcje serii F, w tym 4 osobom fizycznym oraz 2 osobom prawnym (z czego jedna to spółka osobowa).

8a) informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: nie dotyczy.

9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): nie dotyczy.

10) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 227.472,59 zł netto.

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0 zł

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 186.690,00 zł netto.

d) promocji oferty: 62.125,00 zł netto.

-metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.

Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

W załączeniu Emitent przekazuje sprawozdanie Zarządu Emitenta, o którym mowa w art. 6a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Załączniki

Archiwum.zip
GPW/PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »