Reklama

YAWAL (YWL): Oświadczenie o niestosowaniu przez YAWAL S.A. niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW - raport 1

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2013 roku znowelizowanych Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, wprowadzonych na podstawie Uchwały nr 19/1307/2012 Rady Nadzorczej GPW z dnia 21 listopada 2012 r., w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd YAWAL Spółki Akcyjnej przekazuje do publicznej wiadomości oświadczenie o niestosowaniu przez YAWAL S.A. niektórych zasad ładu korporacyjnego ze znowelizowanego zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Reklama

Zarząd Spółki informuje, iż przewiduje nieprzestrzeganie w sposób ciągły lub czasowy następujących zasad ładu korporacyjnego:

1. Pkt. II.1.5 stanowi, iż w przypadku, gdy wyboru członków organu spółki dokonuje walne zgromadzenie - udostępnione spółce uzasadnienia kandydatur zgłaszanych do zarządu i rady nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem.

Stosowanie tej zasady jest uwarunkowane gotowością akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu do dobrowolnego przyjęcia zobowiązania do przekazywania spółce informacji o swoich zamiarach w zakresie zgłaszania kandydatów do składu rady nadzorczej przed odbyciem walnego zgromadzenia.

Żaden z uprawnionych akcjonariuszy w 2012 r. przed odbyciem się WZA nie zgłaszał kandydatur na członka Rady Nadzorczej lub Zarządu.

2. Pkt. II.1.7 stanowi, iż Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: (...) pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania, (...).

Spółka będzie przestrzegała zasady nr II.1.7 jedynie w zakresie, jaki wynika z brzmienia przepisów prawa. Zgodnie z brzmieniem art. 428 § 6-7 w związku z art. 402 3 §1 pkt 3) Ksh Zarząd obowiązany jest do zamieszczania na stronie internetowej, jako dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem, odpowiedzi Zarządu udzielonych na pytania akcjonariuszy poza Walnym Zgromadzeniem, w trybie określonym w art. 428 § 6-7 Ksh. Ponadto zgodnie z §38 ust. 1 pkt 12 i 13 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (...) z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259) Spółka jest także zobowiązana do przekazywania - w formie raportu bieżącego - informacji udzielonych akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem stosownie do art. 428 §5 lub 6 Ksh, a także informacji udzielonych akcjonariuszowi zgodnie z art. 429 Ksh w wykonaniu zobowiązania sądu.

Spółka nie będzie publikowała na swojej stronie internetowej pytań zadawanych w trakcie Walnego Zgromadzenia oraz odpowiedzi udzielonych na te pytania podczas Walnego Zgromadzenia.

Publikacji będą podlegały odpowiedzi na pytania zadawane zarówno w trakcie, jak i poza Walnym Zgromadzeniem, które udzielane będą akcjonariuszom poza Walnymi Zgromadzeniami.

W toku Walnych Zgromadzeń zadawana jest bardzo duża liczba pytań a stosowanie powyższej zasady wymagałoby sporządzania stenogramu z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia, co byłoby przedsięwzięciem czasochłonnym i kosztownym.

3. Pkt. II. 1.9a stanowi, iż Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: (...) zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo (...)."

Spółka odstąpiła od stosowania tej zasady, gdyż w jej ocenie dotychczasowe zasady, w tym informacje dotyczące walnych zgromadzeń i publikowane raporty bieżące w sposób przejrzysty zapewniają dostęp do istotnych informacji w tym zakresie. Ponadto sporządzenie rejestru pełnego przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w formie audio lub wideo generowałaby dodatkowe koszty po stronie Spółki.

4. Pkt. II.1.11 stanowi, iż Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Zasada ta nie jest stosowana w związku z odrzuceniem stosowania zasady, o której mowa w pkt.III.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

5. Pkt. II. 2 stanowi, iż Spółka zapewnia funkcjonowanie swej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt. 1.

Zasada ta na dzień publikacji raportu nie jest stosowana przez Spółkę ze względu na obecną strukturę akcjonariuszy Spółki, którzy w większości posiadają albo polskie obywatelstwo albo też są podmiotami działającymi w oparciu o polskie prawo. A zatem zdaniem Zarządu nie zachodzi ewidentna potrzeba uruchomienia strony internetowej w języku angielskim.

Zapewnienie funkcjonowania strony internetowej w języku angielskim wiązałoby się dodatkowo z nieuzasadnionym zwiększeniem kosztów prowadzonej działalności. Niemniej jednak Zarząd YAWAL S.A. w przypadku zaistnienia dodatkowych uwarunkowań ponownie rozważy przedmiotową kwestię.

6. Pkt. III. 2 stanowi, iż Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać zarządowi spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka rady nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez radę.

Zasada nie jest i nie będzie stosowana przez Radę Nadzorczą YAWAL S.A., gdyż jest ona zbędna w kontekście wyłączenia się członka Rady Nadzorczej od udziału w decyzjach Rady w sytuacji konfliktu interesów.

7. Pkt. I.12 i IV.10 stanowi iż, Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad, wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.

Spółka deklaruje, że aktualnie powyższa zasada nie jest stosowana. Zapewnienie możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wiązałoby się z koniecznością zakupienia odpowiedniego sprzętu technicznego, a co za tym idzie poniesienia dodatkowych kosztów zważywszy, że na Walnych Zgromadzeniach są obecni akcjonariusze reprezentujący ponad 70% ogólnej liczby głosów uprawnionych do uczestnictwa w WZA i wszyscy akcjonariusze posiadający ponad 5% ogólnej liczby głosów na WZA. Ponadto stosowanie ww. zasady niesie za sobą ryzyko natury technicznej i prawnej tj. ryzyko ewentualnego podważenia uchwał walnego zgromadzenia w przypadku zaistnienia problemów technicznych.
Osoby reprezentujące spółkę:
Edmund Mzyk - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »