Reklama

ERG (ERG): Oświadczenie zarządu o niestosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW

Zarząd ERG S.A. (dalej "Spółka"), w związku z obowiązkiem wynikającym z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA informuje, iż nie będzie stosował wymienionych poniżej zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie pn. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", stanowiącym załącznik do uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 21.11.2012 r., obejmującym zmiany dotychczasowych zasad ładu korporacyjnego obowiązujące od dnia 1 stycznia 2013 roku. W spółce nie będą stosowane następujące zasady "dobrych praktyk":

Reklama

Część I Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk Spółek Giełdowych

Punkt 9.

"GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru"

Spółka nie zapewnia zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwie. W Organach Spółki zasiada tylko jedna kobieta Pani Anna Koczur - Purgał. Wiedza, doświadczenie zawodowe i właściwe umiejętności to jedyne kryteria decydujące o wyborze. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej posiadają odpowiednie kwalifikacje do pełnienia swoich funkcji. Obecny skład władz Emitenta zapewnia właściwe funkcjonowanie Spółki.

Część II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych

Punkt 1.7.

"Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania"

Zasada nie jest i nie będzie stosowana, ponieważ w spółce nie jest prowadzony szczegółowy zapis przebiegu obrad walnych zgromadzeń, zawierający wszystkie wypowiedzi i pytania. Uczestnicy walnych zgromadzeń, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych oraz regulaminu walnego zgromadzenia, mają prawo składać oświadczenia na piśmie, które są załączane do protokołów. W ocenie emitenta stosowane zasady zapewniają przejrzysty przebieg walnych zgromadzeń.

Punkt 1.9a

"Zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo"

W ocenie emitenta dotychczasowe formy dokumentowania oraz przebiegu walnych zgromadzeń zapewniają transparentność oraz chronią prawa wszystkich akcjonariuszy. Przebieg walnych zgromadzeń spółki jest dokumentowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Natomiast treść uchwał podjętych na walnych zgromadzeniach jest przekazywana przez spółkę w formie raportów bieżących, a także zamieszczana na jej stronie internetowej.

Punkt 2.

"Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1."

Spółka posiada stronę internetową prowadzoną w języku angielskim. Strona nie spełnia wszystkich rekomendacji zawartych "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GWP". Trwają prace nad dostosowaniem zawartości strony do wymogów zawartych w Załączniku do Uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA Nr 19/1307 z dnia 21 listopada 2013. Spółka uważa, że sposób funkcjonowania oraz zakres informacji (w języku angielskim) umieszczony na stronie nie utrudnia w sposób znaczący komunikacji firmy z inwestorami i akcjonariuszami.

Część III Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych

Punkt 6.

"Przynajmniej dwóch członków powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką."

Na dzień dzisiejszy w składzie Rady Nadzorczej ERG S.A. nie ma dwóch członków spełniających kryteria niezależności od spółki i pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką według kryteriów zawartych w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku. Jeden członek Rady Nadzorczej Emitenta Pan Marek Migas spełnia kryteria niezależności o których mowa powyżej. Wiedza, odpowiednie doświadczenie zawodowe i właściwe umiejętności to jedyne kryteria decydujące o wyborze. Członkowie Rady Nadzorczej posiadają odpowiednie kwalifikacje do pełnienia swoich funkcji. Obecny skład władz Emitenta zapewnia właściwe funkcjonowanie Spółki.

Część IV. Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy

Punkt 1.

"Przedstawicielom mediów powinno się umożliwiać obecność na walnych zgromadzeniach."

Zasada nie jest i nie będzie stosowana. W walnych zgromadzeniach spółki biorą udział jedynie osoby uprawnione oraz obsługujące walne zgromadzenie. Emitent nie widzi potrzeby wprowadzania dodatkowego dostępu oraz szczególnego umożliwiania obecności w walnych zgromadzeniach dla przedstawicieli mediów. Zdaniem emitenta obowiązujące przepisy prawa, w tym rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 lutego 2009 r. "W sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim", w sposób dostateczny, regulują wykonanie nałożonych na spółki publiczne obowiązków informacyjnych w zakresie jawności i transparentności spraw będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia. Natomiast w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących walnych zgromadzeń, kierowanych do spółki ze strony przedstawicieli mediów, spółka udziela niezwłocznie stosownych odpowiedzi.

Punkt 10.

"Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:

1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,

2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad."

Spółka nie przeprowadza transmisji obrad walnego zgromadzenia akcjonariuszy oraz nie dysponuje zapisem audio i wideo z przebiegu obrad. Biorąc pod uwagę znikome zainteresowanie akcjonariuszy przebiegiem obrad wyrażającym się niską frekwencją na walnych zgromadzeniach Spółka nie uważa, by brak takiego środka komunikacji z inwestorami istotnie ograniczał lub utrudniał, bądź zakłócał prowadzenie rzetelnej polityki informacyjnej. W przyszłości Zarząd Spółki ERG S.A. będzie dążył do wprowadzenia tej formy komunikacji z inwestorami oraz w miarę możliwości będzie udostępniał nagrania audio na stronie internetowej.Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Agacki - Prezes Zarządu
Piotr Szewczyk - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: zarządy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »