Reklama

INNOGENE (IGN): Otrzymanie żądania w trybie art. 401 § 1 w zw. z § 4 KSH, uzupełnienie porządku obrad ZWZ Spółki... - raport 14/2022

Zarząd spółki pod firmą Inno-Gene S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, że w dniu 9 czerwca 2022 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki, Pana Jacka Wojciechowicza („Akcjonariusz”), reprezentującego ponad 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki, (i) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 r., zgodnie z treścią ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym EBI nr 13/2022 („ZWZ”) oraz (ii) projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza.

Reklama


Żądania zostały złożone na podstawie art. 401 § 1 w zw. z § 4 Kodeksu spółek handlowych i obejmują dodanie do porządku obrad ZWZ punktów dot. podjęcia uchwał w sprawie: (i) uchylenia dotychczasowego brzmienia Statutu i przyjęcia nowego brzmienia Statutu, (ii) przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia, (iii) przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz (iv) upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść zaproponowanych przez Akcjonariusza projektów uchwał.


W uzasadnieniu Akcjonariusz wskazał, że podjęcie przedmiotowych uchwał pozwoli Spółce na dostosowanie się do wymogów stawianych spółkom notowanym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę w obszarze dokumentacji korporacyjnej, co jest związane z planowanym podjęciem uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. przez ZWZ.


W związku z powyższym, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych uzupełnił porządek obrad ZWZ zgodnie z żądaniem zgłoszonym przez Akcjonariusza poprzez dodanie nowych punktów 5 lit. l., 5 lit. m., 5 lit. n. i 5 lit. o do porządku obrad ZWZ.

Nowy, zmieniony porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Przyjęcie porządku obrad;

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021;

b. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2021;

c. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2021;

d. w pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021;

e. udzielenia absolutorium członkom organów z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021;

f. zmian w składzie Rady Nadzorczej;

g. ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej;

h. ustalenia wynagrodzenia dla Członków Komitetu Audytu;

i. uchylenia uchwały nr 07/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji i praw do akcji w depozycie papierów wartościowych;

j. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

k. sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR);

l. uchylenia dotychczasowego brzmienia Statutu i przyjęcia nowego brzmienia Statutu;

m. przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia;

n. przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej;

o. upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki.

6. Wolne wnioski;

7. Zamknięcie Zgromadzenia.


W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje nowe projekty uchwał ZWZ, uwzględniające zmieniony porządek obrad oraz zestawienie proponowanych zmian do Statutu.

Ponadto Zarząd przekazuje skorygowane Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ. W wyniku omyłki pisarskiej w Ogłoszeniu zamieszczonym w komunikacie EBI 13/2022 z dnia 3 czerwca 2022 r. „Dzień rejestracji” uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu był wskazany na 3 czerwca 2022 r., przy czy prawidłowa data to 14 czerwca 2022 r.


Podstawa prawna EBI:

§ 4 ust. 2 pkt 2, 4 i 5 Załącznika Nr 3 Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Wojciechowicz - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »