Reklama

AUTOSPA (ASP): Planowane zmiany w Statucie Emitenta / Planned changes in the Issuer's Statute - raport 13

Zarząd Auto-Spa S.A. (dalej „Spółka”) w związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki przekazuje poniżej planowane zmiany Statutu, które zostaną uchwalone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Auto-Spa w dniu 30 czerwca 2017 r (dalej „WZA”).


1. WZA Auto-Spa S.A. uchwałą nr 20/6/2017 zmienia treść art 14.


Aktualne brzmienie art. 14 statutu jest następujące:


„Artykuł 14

1. Rada nadzorcza działa na podstawie zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Regulaminu.

Reklama

2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania.

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej i przewodniczy jej obradom, bez prawa głosu – chyba, że został ponownie do Rady Nadzorczej wybrany – do chwili wyboru nowego Przewodniczącego. Posiedzenie pierwszej Rady Nadzorczej zwołuje Prezes Zarządu, w terminie dwóch tygodni od zarejestrowania Spółki, na dzień przypadający nie później, niż miesiąc od zarejestrowania Spółki.

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej, aniżeli raz na kwartał.

5. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

6. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim czternastodniowym powiadomieniem przed wyznaczoną data posiedzenia), chyba ze wszyscy członkowie Rady nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego terminu powiadomienia, na piśmie lub w drodze bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W celu powiadomienia dopuszczalne jest wykorzystywanie bezpośredniego porozumiewania się na odległość (fax, mail).

7. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego glosowania zarządzonego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego. Uchwała podjęta w drodze głosowania pisemnego. będzie ważna tylko wówczas gdy o treści uchwały. zostaną powiadomieni uprzednio wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. jeżeli głosowanie pisemne zarządził Wiceprzewodniczący.

8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów.”Proponuje się następujące brzmienie art. 14:


„Artykuł 14

1. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez doręczenie wszystkim członkom Rady zawiadomień, w formie pisemnej, faksu, poczty elektronicznej bądź w jakiejkolwiek innej formie umożliwiającej członkowi Rady Nadzorczej zapoznanie się z treścią zawiadomienia, określających datę, miejsce i porządek obrad, na co najmniej 5 (pięć) dni roboczych przed ustaloną datą posiedzenia.

3. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się raz na kwartał lub w miarę potrzeb na zaproszenie przewodniczącego Rady lub żądanie Zarządu.

5. Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do podejmowania uchwał w trybie pisemnym lub za pośrednictwem telefonu lub innych środków umożliwiających bezpośrednie porozumiewanie się na odległość. Uchwały podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się są ważne, pod warunkiem że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i większość z nich głosowała za podjęciem uchwały.

6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w drodze pisemnego głosowania bez zwoływania posiedzenia, pod warunkiem, że żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi zastrzeżeń co do takiej formy głosowania i wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów.Podstawa prawna / Legal basis:

§5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"Osoby reprezentujące spółkę:
Adam Jaremkiewicz - Prokurent
Krzysztof Sobera - Prokurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »