Reklama

IBSM (IBS): Platinum Properties Group Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk - raport 1

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Platinum Properties Group Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Z uwagi na jednoosobowy skład zarządu Spółki sporządzanie schematu podziału odpowiedzialności jest bezprzedmiotowe.

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Główne kryteria wyboru członków organów Spółki i kluczowych menedżerów to przede wszystkim: wiedza, doświadczenie i umiejętności niezbędne w piastowaniu danego stanowiska. W ocenie Spółki decyzja o powierzeniu funkcji w jej strukturach powinna być podejmowana w oparciu o kwalifikacje konkretnej osoby, a nie cechy takie jak płeć czy wiek

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie prowadzi transmisji obrad walnego zgromadzenia z uwagi na konieczność ograniczenia kosztów jej działalności.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie prowadzi transmisji obrad walnego zgromadzenia z uwagi na konieczność ograniczenia kosztów jej działalności. Niezwłocznie po zakończeniu obrad walnego zgromadzenia Spółka zamieszcza na stronie internetowej informacje odnośnie podjętych uchwał i inne informacje wymagane obowiązującymi przepisami prawa umożliwiając tym samym akcjonariuszom zapoznanie się z jego przebiegiem.

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka zrezygnowała z prowadzenia strony internetowej w języku angielskim z uwagi na konieczność ograniczenia kosztów działalności.


Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Z uwagi na jednoosobowy skład zarządu Spółki sporządzanie schematu podziału odpowiedzialności jest bezprzedmiotowe.

II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Funkcja komitetu audytu powierzona została Radzie Nadzorczej, której przewodniczący tego kryterium nie spełnia.


Systemy i funkcje wewnętrzne

III.Z.1. Za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego odpowiada zarząd spółki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Z uwagi na rozmiar i rodzaj działalności prowadzonej przez Spółkę wyodrębnienie jednostek organizacyjnych i wdrożenie szczegółowych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz audytu wewnętrznego nie jest uzasadnione. Funkcje kontrolne w strukturach Spółki pełni Rada Nadzorcza, której powierzono zadania komitetu audytu.

III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Z uwagi na rozmiar i rodzaj działalności prowadzonej przez Spółkę wyodrębnienie jednostek organizacyjnych i wdrożenie szczegółowych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz audytu wewnętrznego nie jest uzasadnione. Funkcje kontrolne w strukturach Spółki pełni Rada Nadzorcza, której powierzono zadania komitetu audytu.

III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Z uwagi na rozmiar i rodzaj działalności prowadzonej przez Spółkę wyodrębnienie jednostek organizacyjnych i wdrożenie szczegółowych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz audytu wewnętrznego nie jest uzasadnione. Funkcje kontrolne w strukturach Spółki pełni Rada Nadzorcza, której powierzono zadania komitetu audytu.

III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Z uwagi na rozmiar i rodzaj działalności prowadzonej przez Spółkę wyodrębnienie jednostek organizacyjnych i wdrożenie szczegółowych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz audytu wewnętrznego nie jest uzasadnione. Funkcje kontrolne w strukturach Spółki pełni Rada Nadzorcza, której powierzono zadania komitetu audytu.

III.Z.5. Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz zarząd spółki, jak również dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji, zgodnie z zasadą II.Z.10.1. W przypadku gdy w spółce działa komitet audytu, monitoruje on skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, jednakże nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Z uwagi na rozmiar i rodzaj działalności prowadzonej przez Spółkę wyodrębnienie jednostek organizacyjnych i wdrożenie szczegółowych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz audytu wewnętrznego nie jest uzasadnione. Funkcje kontrolne w strukturach Spółki pełni Rada Nadzorcza, której powierzono zadania komitetu audytu.


Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie prowadzi transmisji obrad walnego zgromadzenia z uwagi na konieczność ograniczenia kosztów jej działalności. Niezwłocznie po zakończeniu obrad walnego zgromadzenia Spółka zamieszcza na stronie internetowej informacje odnośnie podjętych uchwał i inne informacje wymagane obowiązującymi przepisami prawa umożliwiając tym samym akcjonariuszom zapoznanie się z jego przebiegiem.


Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi

V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.

Reklama


Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Z uwagi na rozmiar prowadzonej działalności Spółka nie posiada wewnętrznych, skatalogowanych zasad dotyczących kryteriów i okoliczności, w których może dojść w Spółce do konfliktu interesów.


Wynagrodzenia

VI.Z.1. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniać poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Nie ma zastosowania.
Spółka nie posiada obecnie żadnych programów motywacyjnych

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.
Nie ma zastosowania.
Spółka nie posiada obecnie żadnych programów motywacyjnych
Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Malaga - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »