Reklama

PMPG (PGM): PMPG POLSKIE MEDIA SA Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk - raport 1

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. PMPG POLSKIE MEDIA SA przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Nie ma zastosowania.

Reklama

Zarząd Emitenta jest jednoosobowy wobec czego prezentowanie schematu podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu jest niecelowe. Wszystkie decyzje i kompetencje należą do obowiązków osoby, która pełni funkcję jedynego członka Zarządu Spółki.I.Z.1.8. zestawienia wybranych danych finansowych spółki za ostatnie 5 lat działalności, w formacie umożliwiającym przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje powyższej zasady, która polega na prezentowaniu na stronie internetowej danych finansowych za ostatnie 5 lat w formie odrębnego zestawienia sporządzonego w formacie umożliwiającym przetwarzanie danych. Spółka natomiast zamieszcza na swojej stronie internetowej raporty okresowe za ostatnie 5 lat działalności, które zawierają dane finansowe. Raporty okresowe zamieszczane są w jednej zakładce i Spółka zapewnia łatwy i przejrzysty dostęp do nich, zapewniając w ten sposób inwestorom dostęp do wszystkich publikowanych przez Spółkę danych finansowych.I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje przedmiotowej zasady, która polega na prezentowaniu na stronie internetowej zestawienia prognoz finansowych opublikowanych w ostatnich 5 latach działalności wraz z ze stopniem ich realizacji. Spółka natomiast zamieszcza na swojej stronie internetowej raporty okresowe opublikowane w ostatnich 5 latach działalności, które zawierają informacje na temat opublikowanych prognoz finansowych oraz ich realizacji. Raporty okresowe zamieszczane są w jednej zakładce i Spółka zapewnia łatwy i przejrzysty dostęp do nich, zapewniając w ten sposób inwestorom dostęp do wszystkich publikowanych przez Spółkę prognoz finansowych.I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie posiada własnej infrastruktury technicznej, która umożliwiałaby rejestrację przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia, a najem takiej infrastruktury jest kosztownym przedsięwzięciem. Mając to na uwadze, a także fakt, że na Walnych Zgromadzeniach Spółki obecni są akcjonariusze reprezentujący ok. 70% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu, a pozostali akcjonariusze nie są zainteresowani udziałem w Walnym Zgromadzeniu, Spółka nie dokonuje rejestracji przebiegu obrad Walnych Zgromadzeń. W ocenie Spółki jednak brak publikacji nagrań nie utrudnia inwestorom dostępu do informacji o przebiegu Walnego Zgromadzenia. Spółka niezwłocznie po zakończeniu obrad Walnego Zgromadzenia publikuje treść podjętych uchwał, co w ocenie Spółki w wystarczający sposób zapewnia transparentność obrad Walnych Zgromadzeń.
Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zarząd Emitenta jest jednoosobowy wobec czego sporządzanie i prezentowanie schematu podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu jest niecelowe. Wszystkie decyzje i kompetencje należą do obowiązków osoby, która pełni funkcję jedynego członka Zarządu.II.Z.10.3. ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Ocena po raz pierwszy zostanie przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu za 2016 rok, który był pierwszym pełnym rokiem obowiązywania dokumentu Dobre Praktyki 2016.II.Z.10.4. ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2, albo informację o braku takiej polityki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Informacja o braku polityki zostanie po raz pierwszy przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu za 2016 rok, który był pierwszym pełnym rokiem obowiązywania dokumentu Dobre Praktyki 2016.
Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje przedmiotowej zasady ze względu na strukturę akcjonariatu. Spółka posiada stabilnych akcjonariuszy, którzy biorą udział w każdym Walnym Zgromadzeniu i reprezentują wówczas ponad 70% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Inni akcjonariusze nie biorą udziału w walnych zgromadzeniach Spółki i nie zgłaszają chęci brania udziału, ani posiadania dostępu do obrad w czasie rzeczywistym. Mając to na uwadze, a także fakt, że Spółka nie posiada własnej infrastruktury technicznej, która umożliwiałaby transmisję przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia, a najem takiej infrastruktury jest kosztownym przedsięwzięciem, Spółka nie zapewnia powszechnego dostępu do transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

Brak publikacji nagrań w ocenie Spółki nie utrudnia inwestorom dostępu do informacji o przebiegu Walnego Zgromadzenia. Spółka niezwłocznie po zakończeniu obrad Walnego Zgromadzenia publikuje treść podjętych uchwał, co w ocenie Spółki w wystarczający sposób zapewnia transparentność.
Wynagrodzenia

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:

  • 1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
  • 2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
  • 3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
  • 4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
  • 5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie posiada przyjętej polityki wynagrodzeń. Wynagrodzenia dla Członków Zarządu ustalane są przez Radę Nadzorczą. Jednocześnie realizując obowiązki informacyjne określone

przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka publikuje w raporcie rocznym informacje o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej.


Osoby reprezentujące spółkę:
Michał Lisiecki - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »