Reklama

KME (KME): Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie Programu Skupu Akcji Własnych

Zarząd Kancelaria Medius S.A. działając na podstawie Uchwały nr 07 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia akcji własnych, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości „Program skupu akcji własnych” (dalej jako „Program”) Kancelarii Medius S.A.

Reklama


I. Podstawa prawna


Podstawę prawną Programu stanowi Uchwała nr 07 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych, kodeks spółek handlowych, ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. 2010 r. nr 211 poz. 1384 z późn. zm.), a także dyrektywa 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 roku w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku wraz z Rozporządzeniem Komisji (WE nr 2273/2003) z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonującym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnienia dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych.


II. Cel nabycia akcji własnych


Akcje własne nabyte przez Spółkę mogą zostać przeznaczone wyłącznie do (1) zaoferowania ich do dalszej odsprzedaży oraz (2) ich umorzenia.


III. Ilość nabywanych akcji


Łączna liczba nabywanych akcji własnych wyniesie nie więcej niż 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji (dalej jako „Akcje”), co odpowiada nie więcej niż 20 proc. ogólnej liczby głosów w kapitale zakładowym Spółki.


IV. Cena Akcji


1. Łączna cena nabycia akcji własnych w ramach skupu, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 §1 k.s.h. może być przeznaczona do podziału.

2. Cena za jedną nabywaną akcję wynosić będzie nie mniej niż 1 zł (jeden złoty) i nie więcej niż 3 zł (trzy złote).

3. Łączna kwota środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych, obejmująca cenę nabycia akcji własnych powiększoną o koszty ich nabycia będzie nie większa niż 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).


V. Sposób prowadzenia skupu akcji własnych1. Nabycie akcji własnych może nastąpić w ramach transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect), jak także mogą być nabywane w ramach transakcji dokonywanych poza alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).

2. Akcje Spółki nabywane będą za pośrednictwem Domu Maklerskiego BDM S.A. siedzibą w Bielsku-Białej.

3. Spółka nie będzie nabywać akcji własnych w ramach skupu akcji własnych w liczbie przewyższającej 25 proc. średniej dziennej wielkości obrotu na rynku NewConnect. Średnia dzienna wielkość jest liczona w oparciu o obrót z ostatnich 20 dni notowań poprzedzających dzień zakupu.

4. W przypadkach wyjątkowo niskiej płynności akcji Spółka może przekroczyć granice 25 proc. średniej dziennej wielkości obrotu na rynku NewConnect o ile zachowane są następujące warunki:

a/ Spółka przekaże z wyprzedzeniem do wiadomości publicznej o zamiarze przekroczenia granicy 25 proc.;

b/ Spółka nie przekroczy 50 proc. średniej dziennej wielkości obrotu na NewConnect.


VI. Czas trwania wykupu akcji własnych


1. Upoważnienie Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia 3 grudnia 2014 roku do dnia 3 grudnia 2019 roku, nie później jednak niż do dnia wyczerpania środków własnych przeznaczonych do ich nabycia.

2. Zarząd Spółki uchwalił Uchwała nr 6 „Program skupu akcji własnych” w dniu 9 grudnia 2014 roku.

3. Program skupu akcji własnych rozpocznie się w dniu 11 grudnia 2014 roku. Zostanie zakończony najpóźniej w dniu 3 grudnia 2019 roku.

4. Zarząd kierując się interesem Spółki może (i) zakończyć nabywanie akcji własnych przed 3 grudnia 2019 roku, (ii) przed wyczerpaniem środków przeznaczonych na ich nabycie lub (iii) zawiesić Program skupu akcji własnych.


VII. Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych w Programie, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności przepisy dotyczące okresów zamkniętych a także z zasadami określonymi w Uchwale nr 07 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 3 grudnia 2014 roku.

2. Dodatkowe informacje związane ze skupem akcji własnych Spółki można uzyskać w formie elektronicznej pod adresem e-mail: sekretariat@kancelariamedius.pl

3. Zarząd Spółki będzie podawać do publicznej wiadomości:

a/ po każdym dniu, w którym Spółka zakupiła akcje własne w ramach Zakup Akcji Własnych - ilości nabytych akcji oraz ich średniej ceny;

b/ po zakończeniu realizacji Zakup Akcji Własnych - zbiorcze, szczegółowe sprawozdanie z jego realizacji.

4. Zarząd jest upoważniony do zmiany zapisów Programu oraz zobowiązany do podania do publicznej wiadomości zmian oraz tekstu jednolitego nowego Programu.Osoby reprezentujące spółkę:
Michał Imiołek - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: 3 grudnia | sprawy | zarządy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »