Reklama

ONEMORE (OML): Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego - raport 9

Emitent informuje, że na podstawie § 5 ust. 2 i 3 Statutu Laser-Med. S.A. w zw. z art. 446 § 1 i § 3 kodeksu spółek handlowych, oraz przy uwzględnieniu zgody Rady Nadzorczej Emitenta w przedmiocie ceny emisyjnej oraz pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, Zarząd Emitenta w dn. 25.06.2013 r. przed notariuszem w Bydgoszczy, p. Maciejem Mielcarkiem (Rep.A 4154/2013), podjął decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru.

Reklama

Ustalono, że podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 534.287,40 o kwotę 199 600,90 , tj. do kwoty 733 888,30 złotych, w drodze emisji 173 566 akcji serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, zwanymi dalej akcjami serii E. Cena emisyjna akcji serii E wynosi 1,15 zł za każdą akcję. Akcje serii E wyemitowane na podstawie niniejszej Uchwały Zarządu są akcjami zwykłymi na okaziciela. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E następuje w granicach kapitału docelowego określonego w Statucie Spółki. Akcje serii E będą pokryte wkładem pieniężnym, w tym także za pomocą złożenia oświadczenia o potrąceniu wierzytelności nabywcy akcji. Umowy o objęciu akcji w drodze subskrybcji prywatnej będą zawierane przez Zarząd do dn.31.07.2013r. Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie począwszy od chwili podziału zysku za rok obrotowy 2013, rozpoczynający się 01.01.2013 r. a kończący się 31.12.2013 r. jeżeli zostaną zarejestrowane do dnia dywidendy włącznie. W przypadku zarejestrowania akcji po dniu dywidendy, będą one uczestniczyły w podziale zysku za rok obrotowy, w którym doszło do zarejestrowania akcji. Akcje zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do indywidualnych odbiorców. Akcje serii E będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect. Ponadto Zarząd Spółki, działając na podstawie upoważnienia zawartego w §5 ust.2 Statutu Spółki oraz na podstawie zgody zawartej w uchwale Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wyrażenia zgody na całkowite pozbawienie przez Zarząd Spółki dotychczasowych akcjonariuszy Spółki pod firmą Laser-Med Spółka akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E, w interesie Spółki postanowił pozbawić w całości prawa poboru akcji serii E dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Zarząd Emitenta dokona przydziału akcji serii E, ustali inne szczegółowe warunki emisji akcji serii E nieuregulowane w raportowanej Uchwale, oraz dokona wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień ww. Uchwały oraz właściwych przepisów prawa, a w szczególności:

a) podejmie działania mające na celu zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w Statucie Spółki, związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o akcje serii E,

b) podejmie działania związane z ofertą prywatną akcji serii E, jak również czynności mające na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji i praw do akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, którego organizatorem jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym także mające na celu zawarcie umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii E oraz podjęcia niezbędnych czynności w zakresie dematerializacji i rejestracji praw do akcji serii E.

W związku z ww. podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta w ramach kapitału docelowego, poprzez emisję akcji serii E, tą samą uchwałą z dnia 25.06.2013 r. dokonano zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 5 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 534.287,40 zł (pięćset trzydzieści cztery tysiące

dwieście osiemdziesiąt siedem złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na:

a) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o wartości

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

b) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł

(dziesięć groszy) każda,

c) 180.874 (sto osiemdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) akcje na okaziciela

serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

d) 62.000 (sześćdziesiąt dwa tysiące) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej

0,10 zł (dziesięć groszy) każda."


Otrzymał nowe brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 733 888,90 zł i dzieli się na:

a) 4,500,000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o wartości

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

b) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł

(dziesięć groszy) każda,

c) 180.874 (sto osiemdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii

C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

d) 62.000 (sześćdziesiąt dwa tysiące) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej

0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

e) 173.566 akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda"

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do Krajowego Rejestru Sądowego. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Rada Nadzorcza Laser-Med. S.A. pozytywnie zaopiniowała i wyraziła zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała i wyraziła zgodę na cenę emisyjną akcji serii E.

Akcje serii E wyemitowane zostaną z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na interes Spółki, gdyż jest to uzasadnione aktualną sytuacją rynkową i wewnętrzną Spółki. W obecnej sytuacji subskrypcja prywatna jest bowiem najszybszym sposobem pozyskania środków finansowych, umożliwiającym umocnienie pozycji na rynku i zwiększenie dynamiki rozwoju. Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy ma na celu szybkie wzmocnienie kondycji finansowej Spółki. W Statucie Spółki Zarządowi zostało udzielone upoważnienie do złożenia oferty nabycia akcji nowej emisji wybranym przez siebie inwestorom, którzy będą w stanie zaangażować w Spółkę znaczące środki finansowe. Przyjąć zatem należy, że wyłączenie prawa poboru nie godzi w interesy dotychczasowych Akcjonariuszy, było przedmiotem dostępnych powszechnie informacji, jest stosowaną praktyką rynkową oraz jest jednocześnie w interesie Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 5b oraz § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Kamila Krieger - Prezes Zarządu
Ewa Łączkowska - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: uchwały

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »