Reklama

AUTOSPA (ASP): Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru

Zarząd Auto-Spa („Spółka”) informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki z dnia 18 grudnia 2014 r. podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru.

Reklama


Zgodnie z treścią podjętej uchwały, podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.083.639,00 zł (cztery miliony osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści dziewięć złotych) o kwotę nie niższą niż 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) i nie wyższą niż 680.606,50 zł (sześćset osiemdziesiąt tysięcy sześćset sześć złotych pięćdziesiąt groszy), to jest do kwoty nie niższej niż 4.083.639,50 zł cztery miliony osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) i nie wyższej niż 4.764.245,50 zł (cztery miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści pięć złotych pięćdziesiąt groszy),


Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 1.361.213 (milion trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii O o numerach O 1 do O 1.361.213.


Dniem ustalenia prawa poboru jest dzień 16.01.2015 r. (szesnasty stycznia dwa tysiące piętnastego roku) (dzień prawa poboru).


Na każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru (JPP), przy czym sześć jednostkowych praw poboru uprawniać będzie do objęcia jednej Akcji serii O.


Ponadto NWZA z dnia 18 grudnia 2014 r. upoważniło i zobowiązało Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności do:

1) Określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii O, w tym w szczególności do:

a. Ustalenia ceny emisyjnej i podania jej do publicznej wiadomości przed dniem prawa poboru,

b. Ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii O,

c. Ustalenia sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii O oraz zasad ich opłacania,

d. Ustalenia zasad dokonania przydziału akcji serii O,

e. Zaoferowania wybranym podmiotom akcji serii O nieobjętych w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych.

2) Dokonania przydziału akcji serii O oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.


Ponadto upoważniono Zarząd Spółki do:

1) podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania lub zawieszeniu wykonania niniejszej Uchwały;

2) podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii O;

3) podjęcia decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii O, przy czym w przypadku podjęcia decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii O, Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu podjęcia przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii O, który to termin może zostać wskazany i podany do publicznej wiadomości przez Zarząd Spółki w terminie późniejszym.


Podstawa prawna: § 4 ust. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"Osoby reprezentujące spółkę:
Adam Jaremkiewicz - Członek Zarządu
Aleksandra Kołaczyńska - Prokurent

Dowiedz się więcej na temat: R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »