Reklama

ATONHT (ATO): Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki

Zarząd Spółki ATON-HT z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, iż w dniu 20 września 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwały o zmianie Statutu Spółki. Treści uchwał, jak również przedmiotowe zmiany Statutu zostały opublikowane przez Emitenta w formie załącznika do raportu bieżącego nr 28/2016 z dnia 21 września 2016 r.

Reklama

Zmiany Statutu Spółki przedstawiają się w następujący sposób:

Zmieniono paragraf 9a. Statutu Spółki:


Było:

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 1 kwietnia 2015 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 – 447 oraz art. 453 Kodeksu spółek handlowych, w ramach kapitału docelowego, o kwotę nie większą niż 8.250.000,00 zł (osiem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 8.250.000 (osiem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

2. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego po każdorazowym uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały. Ustalenie ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymaga każdorazowej zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały podjętej jednomyślnie.

3. Zarząd Spółki może wydawać akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego wyłącznie za wkłady pieniężne.

4. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych.

5. Zarząd Spółki może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały.

6. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.”


Jest:

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 20 września 2019 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 – 447 oraz art. 453 Kodeksu spółek handlowych, w ramach kapitału docelowego, o kwotę nie większą niż 14.776.542,00 złotych (czternaście milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote) poprzez emisję nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji o wartości nominalnej nie mniejszej niż 1,00 zł (jeden złoty) każda.

2. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego po każdorazowym uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały. Ustalenie ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymaga każdorazowej zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały podjętej jednomyślnie.

3. Zarząd Spółki może wydawać akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego wyłącznie za wkłady pieniężne.

4. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych.

5. Zarząd Spółki może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały.

6. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.”.


Zmiany wejdą w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym („KRS”). Informacja o dokonaniu rejestracji zostanie przekazana przez Spółkę w formie raportu bieżącego niezwłocznie po otrzymaniu postanowienia Sądu w przedmiocie wpisu do KRS.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"Osoby reprezentujące spółkę:
Ewa Błażejowska - Wiceprezes Zarządu
Zbigniew Klóska - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »