Reklama

SUMMALING (SUL): Podjęcie uchwały przez Zarząd Summa Linguae S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. - raport 4

Zarząd Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”), informuje, że w dniu 19 kwietnia 2018 r. podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych serii J w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Reklama

Zgodnie z treścią uchwały kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 297.576,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych) do kwoty nie większej niż 406.806,00 zł (czterysta sześć tysięcy osiemset sześć złotych) w drodze emisji nie więcej niż 1.092.300 (jeden milion dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje Serii J”). Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd działając w interesie Spółki, pozbawił dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii J. Cena emisyjna jednej Akcji Serii J została ustalona na kwotę 10 zł (słownie: dziesięć złotych). Emisja Akcji Serii J następuje w drodze subskrypcji prywatnej.


W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta, dokonano następujących zmian w Statucie Spółki:


§ 5 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 297.576,00 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) złotych i dzieli się na 2.975.760 (dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja w tym:

a) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A;

b) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii B zwykłych na okaziciela;

c) 153.020 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia) akcji serii C zwykłych na okaziciela;

d) 131.610 (sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset dziesięć) akcji serii D zwykłych na okaziciela;

e) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E;

f) 191.130 (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii F;

g) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G;

h) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I.”


otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 406.806,00 (czterysta sześć tysięcy osiemset sześć) złotych i dzieli się na nie więcej niż 4.068.060 (cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja w tym:

a) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A;

b) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii B zwykłych na okaziciela;

c) 153.020 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia) akcji serii C zwykłych na okaziciela;

d) 131.610 (sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset dziesięć) akcji serii D zwykłych na okaziciela;

e) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E;

f) 191.130 (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii F;

g) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G;

h) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I;

i) nie więcej niż 1.092.300 (jeden milion dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii J. ”


Nowy tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.


Zarówno podwyższenie kapitału zakładowego, jak i zmiany Statutu Emitenta są skuteczne z chwilą ich rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, o której dokonaniu Emitent poinformuje niezwłocznie odrębnym raportem bieżącym.


Po rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego przez Sąd, Emitent wystąpi ze stosownymi wnioskami do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o rejestrację Akcji Serii J oraz do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") o ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez GPW.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Zdanowski - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »