Reklama

ATONHT (ATO): Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Zarząd Spółki ATON-HT S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, iż w dniu 15 czerwca 2012 roku, na mocy § 9a Statutu podjął w formie aktu notarialnego uchwałę nr 1/06/2012 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru.

Reklama


Kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z kwoty 16.500.000,00 zł (słownie: szesnaście milionów pięćset tysięcy złotych) do kwoty nie mniejszej niż 16.500.001,00 zł (słownie: szesnaście milionów pięćset tysięcy jeden złoty) i nie większej niż 17 500 000 (słownie: siedemnaście milionów pięćset tysięcy złoty) to jest o kwotę nie mniejszą niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty)i nie większą niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złoty).


Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie przeprowadzone w drodze emisji nie mniej niż 1

(słownie: jeden) i nie więcej niż 1 000 000 (słownie: jeden milion) Akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda


W związku z zapisami § 9a ust. 2 Statutu, na podstawie zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w formie uchwały nr 1/06/2012 z dnia 15 czerwca 2012 roku, Zarząd ustalił cenę emisyjną Akcji serii F na poziomie 1,65 zł (słownie: jeden złoty sześćdziesiąt pięć groszy).


W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienione zostaną postanowienia § 7 Statutu Spółki.


Treść § 7 Statutu Spółki przed zmianą brzmiała:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.500.000,00 zł (słownie: szesnaście milionów pięćset tysięcy złotych).


2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

a) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych i uprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej po 1,00 (jeden) złoty każda,

b) 3.600.000 (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,

c) 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 1.00 zł (jeden złoty) każda,

d) 3.300.000 (słownie: trzy miliony trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,

e) 6.600.000 (słownie: sześć milionów sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej po 1 zł (jeden złoty) każda".


Treść § 7 Statutu Spółki po zmianie otrzyma następujące brzmienie:


1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 16.500.001,00 zł (słownie: szesnaście milionów pięćset tysięcy jeden złoty) i nie więcej niż 17 500 000 (słownie: siedemnaście milionów pięćset tysięcy złoty).


2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

a) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych i uprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej po 1,00 (jeden) złoty każda,

b) 3.600.000 (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,

c) 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 1.00 zł (jeden złoty) każda,

d) 3.300.000 (słownie: trzy miliony trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,

e) 6.600.000 (słownie: sześć milionów sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej po 1 zł (jeden złoty) każda",

f) nie mniej niż 1 (słownie: jeden) i nie więcej niż 1 000 000 (słownie: jeden milion) Akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.Ponadto, Zarząd spółki ATON-HT S.A. informuje, że Uchwała opisana w niniejszym raporcie bieżącym jest pierwszą z dwóch zaplanowanych uchwał Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego. Przy ustalaniu ceny emisyjnej akcji serii G Zarząd będzie rekomendował ustalenie ceny emisyjnej na takim samym poziomie, jak w przypadku akcji serii F.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 w zw. z § 4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect"Osoby reprezentujące spółkę:
Ewa Błażejowska - Wiceprezes Zarządu
Zbigniew Klóska - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: uchwały

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »