Reklama

ELEMENTAL (EMT): Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Zarząd Spółki Elemental Holding S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim ("Spółka"), informuje, iż działając na podstawie art. 310 § 2 - 4, art. 431 § 7, art. 446 ust. 1 oraz art. 453 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 61 Statutu Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki, o której mowa w §61 ust. 6, podjął w dniu 19 listopada 2012 roku, w formie aktu notarialnego, uchwałę nr 1/11/2012 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej w ramach kapitału docelowego zgodnie z § 61 Statutu Spółki, z pozbawieniem prawa poboru akcjonariuszy w całości oraz zmiany Statutu Spółki.

Reklama


Kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z kwoty z kwoty 101 505 727,00 PLN (słownie: sto jeden milionów pięćset pięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych) do kwoty nie mniejszej niż 102 505 727 PLN (słownie: sto dwa miliony pięćset pięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych) i nie większej niż 103 205 727 PLN (słownie: sto trzy miliony dwieście pięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych) poprzez emisję nowych Akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 PLN (jeden złoty) każda w ilości nie mniejszej niż 1 000 000 (słownie: jeden milion) i nie większej niż 1 700 000 (jeden milion siedemset tysięcy).


Zgodnie z §61 ust 6 Statutu, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w formie uchwały Zarząd ustalił cenę emisyjną Akcji serii I w wysokości 1,90 zł (jeden złoty dziewięćdziesiąt groszy) za akcję.

Objęcie Akcji Serii I nastąpi w drodze:

1. złożenia przez Zarząd Spółki oferty objęcia Akcji Serii G skierowanej do maksymalnie 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) indywidualnie oznaczonych adresatów ["Inwestorzy"] w sposób nie stanowiący publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2009 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.),

2. przyjęcia oferty objęcia akcji przez Inwestorów,

3. zawarcia przez Spółkę z Inwestorami umów o objęcie akcji, o których mowa w art. 431 § 2 pkt 1) KSH ("Objęcie Akcji Serii I").

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w Statucie Spółki zmianie ulega §6 ust. 1 i 2.

§6 ust 1 Statut o treści:

"Kapitał zakładowy spółki wynosi 101 505 727 (sto jeden milionów pięćset pięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych) złotych."

Otrzymał brzmienie:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 102 505 727,00 (sto dwa miliony pięćset pięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) złotych i nie więcej niż 103 205 727 (słownie: sto trzy miliony dwieście pięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) złotych".

Ponadto w § 6 ust. 2, po lit. h) dodaje się lit. i) o treści: "nie mniej niż 1 000 000 (jeden milion) i nie więcej niż 1 700 000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii I o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy), o łącznej wartości nominalnej nie niższej niż 1 000 000,00 (jeden milion) złotych i nie wyższej niż 1 700 000 (jeden milion siedemset tysięcy) złotych"

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 5b i § 4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" (według stanu prawnego na dzień 20 czerwca 2012 r.).Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Jarski - Prezes Zarządu
Jarosław Michalik - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: uchwały

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »