Reklama

GLGPHARMA (GLG): Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego GLG Pharma S.A. w ramach kapitału docelowego.

Zarząd GLG Pharma S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu 5 lipca 2017 r. podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w ramach kapitału docelowego, w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany Statutu Spółki („Uchwała”).

Reklama


Zgodnie z treścią Uchwały, na podstawie art. 444 i następnych Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 9 Statutu Spółki, podwyższa się kapitał zakładowy Spółki w ramach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą, niż 2.600.000,00 zł, z kwoty 15.000.002,00 zł do kwoty nie wyższej, niż 17.600.002,00 zł poprzez emisję nie więcej, niż 1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 2,00 zł każda.


Cenę emisyjną Akcji ustala się na 2,25 zł za jedną akcję.


Akcje zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie zgodnie z następującymi zasadami: (a) w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych włącznie, Akcje będą uczestniczyć w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania; (b) w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do końca roku obrotowego, Akcje będą uczestniczyć w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.


Akcje zostaną objęte zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 KSH w drodze subskrypcji prywatnej. Zarząd Spółki podejmie wszelkie działania niezbędne w celu wykonania Uchwały, w szczególności skieruje oferty objęcia Akcji oraz zawrze umowy w przedmiocie objęcia Akcji. Umowy objęcia Akcji zostaną zawarte najpóźniej w terminie do dnia 31 lipca 2017 roku. Akcje nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.


Ponadto, na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki w § 9 ust. 1 i 4 Statutu Spółki oraz za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Spółki postanowił o pozbawieniu w całości prawa poboru akcji serii F przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.


W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego § 8 ust. 1 Statutu Spółki nadaje się nowe, następujące brzmienie:

㤠8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej, niż 17.600.002,00 zł (siedemnaście milionów sześćset tysięcy dwa złote) i dzieli się na nie więcej, niż 8.800.001 (osiem milionów osiemset tysięcy jeden) akcji o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, w tym:

a) 100.001 (sto tysięcy jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii A,

b) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,

c) 6.600.000 (sześć milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,

d) nie więcej niż 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii F.”


Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 1 Statutu Spółki:

㤠8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.000.002,00 zł (piętnaście milionów dwa złote) i dzieli się na 7.500.001 (siedem milionów pięćset tysięcy jeden) akcji o wartości nominalnej 2,00 zł każda, w tym:

a) 100.001 (sto tysięcy jeden) akcji na okaziciela serii A,

b) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii B,

c) 6.600.000 (sześć milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E.”


Zarząd Spółki postanowił także, że będzie się ubiegał o wprowadzenie akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w związku z czym zamierza dokonać dematerializacji akcji serii F w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Sobiś - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »