Reklama

EZO (EZO): Podjęcie Uchwały Zarządu EZO S.A. w sprawie emisji akcji serii J - raport 28

Zarząd EZO S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 27 kwietnia 2015 r. podjął Uchwałę nr 6/04/2015 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii J oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii J.

Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego jest realizowane zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: EZO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zamieszczenie w nim upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem dla Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych przez Spółkę w granicach kapitału docelowego, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 26/2014 opublikowanym w dniu 12 czerwca 2014 roku. Na mocy powołanej uchwały, Zarząd został upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 3.190.000,00 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 3.190.000 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja. W ramach upoważnienia przyznanego Zarządowi powyżej opisaną uchwałą, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 3 lipca 2014 roku, jest to druga uchwała Zarządu dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w kwocie określonej powyżej.

Reklama

Zgodnie z powołaną Uchwałą Zarządu EZO S.A. nr 6/04/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii J oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii J, kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 4.457.777,- (czterech milionów czterystu pięćdziesięciu siedmiu tysięcy siedmiuset siedemdziesięciu siedmiu) złotych do kwoty 5.257.777,- (pięciu milionów dwustu pięćdziesięciu siedmiu tysięcy siedmiuset siedemdziesięciu siedmiu) złotych, to jest o kwotę 800.000,- (ośmiuset tysięcy) złotych, poprzez emisję 800.000 (ośmiuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od J-000.001 do J-800.000, o wartość nominalnej po 1,- (jeden) złoty każda. Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I dokonanego na podstawie Uchwały Zarządu EZO S.A. nr 1/04/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 roku, o podjęciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 17/2015 w dniu 1 kwietnia 2015 roku.

Zgodnie z Opinią Zarządu EZO S.A. w sprawie pozbawiania dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii J oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji serii J, cena emisyjna akcji serii J została określona na 7,00 zł (siedem złotych) za jedną akcję.

Objęcie akcji serii J nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 §2 Kodeksu spółek handlowych. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji nastąpi w terminie do dnia 31.05.2015 roku. Akcje serii J nie będą miały formy dokumentu. Akcje serii J będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Po zapoznaniu się z Opinią Zarządu Spółki, działając w interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii J. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii J następuje za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z art. 447 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 8 lit. c) Statutu Spółki, która została wyrażona na mocy uchwały Rady Nadzorczej nr 2/04/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 r.


Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 5b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Maciej Fenicki - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »