Reklama

EZO (EZO): Podjęcie Uchwały Zarządu EZO S.A. w sprawie przydziału akcji serii F - raport 31

Zarząd EZO S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 30 lipca 2014 roku podjął Uchwałę nr 4/07/2014 w sprawie przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii F.


Emitent, działając na podstawie Uchwały nr 3 z dnia 20 marca 2012 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki EZO S.A. oraz emisji obligacji zamiennych na akcje serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i obligacji zamiennych na akcje serii F oraz zmiany statutu Spółki, objętej aktem notarialnym sporządzonym przez notariusz Agnieszkę Zawiszę za Repertorium A nr 746/2012, następnie zmienionej Uchwałą nr 3 z dnia 28 listopada 2012 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zmieniającej ww. Uchwałę nr 3 z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki EZO S.A. oraz emisji obligacji zamiennych na akcje serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i obligacji zamiennych na akcje serii F oraz zmiany statutu Spółki, która to uchwała zmieniająca została zaprotokołowana przez notariusz Agnieszkę Zawiszę za Repertorium A nr 5071/2012 (”Program Emisji”),

Reklama


w związku z otrzymaniem przez Spółkę:


(i) od posiadacza wyemitowanych dnia 24 stycznia 2014 r. na podstawie Uchwały Zarządu Spółki z dnia 23 stycznia 2014 r. nr 5/01/2014 w sprawie emisji obligacji serii EZO240117OZ01 zamiennych na akcje serii F, obligacji serii EZO240117OZ01 zamiennych na akcje Spółki serii F (odpowiednio: „Obligacje Serii EZO240117OZ01”, „Akcje” lub „Akcje Serii F”), żądania zamiany Obligacji Serii EZO240117OZ01 w łącznej liczbie 20 sztuk na Akcje w łącznej liczbie 100 000 sztuk, za cenę emisyjną w wysokości 20,00 złotych (to jest przy współczynniku konwersji w wysokości 5.000,00 złotych),


(ii) od posiadacza wyemitowanych dnia 28 lutego 2014 r. na podstawie uchwały zarządu Spółki z dnia 26 lutego 2014 r. nr 1/02/2014 w sprawie emisji obligacji serii EZO280217OZ01 zamiennych na akcje serii F, obligacji serii EZO280217OZ01 zamiennych na akcje Spółki serii F (odpowiednio: „Obligacje Serii EZO280217OZ01”, „Akcje”), żądania zamiany Obligacji Serii EZO280217OZ01 w łącznej liczbie 80 sztuk na Akcje w łącznej liczbie 400 000 sztuk, za cenę emisyjną w wysokości 20,00 złotych (to jest przy współczynniku konwersji w wysokości 5.000,00 złotych),


(iii) od posiadacza wyemitowanych dnia 28 marca 2014 r. na podstawie uchwały zarządu Spółki z dnia 26 marca 2014 r. nr 1/03/2014 w sprawie emisji obligacji serii EZO280317OZ01 zamiennych na akcje serii F, obligacji serii EZO280317OZ01 zamiennych na akcje Spółki serii F (odpowiednio: „Obligacje Serii EZO280317OZ01”, „Akcje”), żądania zamiany Obligacji Serii EZO280317OZ01 w łącznej liczbie 40 sztuk na Akcje w łącznej liczbie 200 000 sztuk, za cenę emisyjną w wysokości 20,00 złotych (to jest przy współczynników konwersji w wysokości 5.000,00 złotych), emitowanych


(iv) od posiadacza wyemitowanych dnia 28 kwietnia 2014 r. na podstawie uchwały zarządu Spółki z dnia 28 kwietnia 2014 r. nr 1/04/2014 w sprawie emisji obligacji serii EZO280417OZ01 zamiennych na akcje serii F, obligacji serii EZO280417OZ01 zamiennych na akcje Spółki serii F (odpowiednio: „Obligacje Serii EZO280417OZ01”, „Akcje”), żądania zamiany Obligacji Serii EZO280417OZ01 w łącznej liczbie 50 sztuk na Akcje w łącznej liczbie 250 000 sztuk, za cenę emisyjną w wysokości 20,00 złotych (to jest przy współczynniku konwersji w wysokości 5.000,00 złotych),


(v) od posiadacza wyemitowanych dnia 28 kwietnia 2014 r. na podstawie uchwały zarządu Spółki z dnia 12 maja 2014 r. nr 1/05/2014 w sprawie emisji obligacji serii EZO120517OZ01 zamiennych na akcje serii F, obligacji serii EZO120517OZ01 zamiennych na akcje Spółki serii F (odpowiednio: „Obligacje Serii EZO120517OZ01”, „Akcje”), żądania zamiany Obligacji Serii EZO120517OZ01 w łącznej liczbie 35 sztuk na Akcje w łącznej liczbie 175 000 sztuk, za cenę emisyjną w wysokości 20,00 złotych (to jest przy współczynniku konwersji w wysokości 5.000,00 złotych),


oraz w związku ze złożeniem przez ww. obligatariusza zapisów na Akcje Serii F Spółki,


Zarząd Emitenta dokonał przydziału 1.125.000 (jednego miliona stu dwudziestu pięciu tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki, akcjonariuszowi GreenTech Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.


Zarząd Spółki stwierdza, że emisja akcji serii F doszła do skutku i że zostało przydzielonych 1.125.000 (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki.


Emitent stwierdza ponadto, że warunkowy kapitał zakładowy uchwalony w związku z Programem Emisji, w związku z wydaniem ww. akcji serii F, został dotychczas wykorzystany w wysokości 1.125.000 (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy) złotych; to jest dotychczas niewykorzystana wysokość warunkowego kapitału zakładowego uchwalonego w związku z Programem Emisji wynosi nie więcej niż 3.875.000 (słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) oraz że w ramach warunkowego kapitału zakładowego Spółki mogą być emitowane dalsze akcje serii F Spółki, które będą wydawane obligatariuszom obligacji zamiennych emitowanych w ramach Programu Emisji.


Ponadto, Zarząd spółki EZO S.A. działając w oparciu o postanowienia §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informację dotyczącą zakończenia subskrypcji 1.125.000 (jednego miliona stu dwudziestu pięciu tysięcy) akcji serii F:


1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji – 30.07.2014 r.

2) Data przydziału instrumentów finansowych – 30.07.2014 r.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją – 1.125.000 (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii F.

4) Stopa redukcji – alokacja 100%.

5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji – 1.125.000 (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii F.

6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane – 20,00 (dwadzieścia złotych) za jedną akcję serii F.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją – 1 (jedna) osoba prawna.

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji – 1 (jedna) osoba prawna.

9) Nazwy subemitentów – Emitent nie podpisywał umów subemisyjnych.

10) Szacunkowe koszty emisji – 20.000,- (dwadzieścia tysięcy) złotych, w tym:

a. przygotowanie i przeprowadzenie oferty – 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych,

b. wynagrodzenie subemitentów – 0,00 (zero) złotych,

c. sporządzenie dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – ok. 15.000,00 (piętnaście tysięcy) złotych,

d. promocja oferty – 0,00 (zero) złotych,


Koszty notarialne przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji „usługi obce”. Podatek od czynności cywilnoprawnych należny z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego zostanie ujęty w sprawozdaniu finansowym w pozycji „podatki i opłaty”, nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodu. Koszty sporządzenia dokumentu informacyjnego oraz koszty doradztwa prawnego zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji „koszty finansowe”, zostaną zaliczone w koszty uzyskania przychodu zgodnie z decyzją NSA z dnia 24 stycznia 2011 roku (sygn. akt: II FPS 6/10).


Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt. 5a oraz §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Maciej Fenicki - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »